Drogi Użytkowniku!

Cieszymy się, że chętnie bierzesz udział w naszych akcjach i konkursach.
Teraz, w związku z przetwarzaniem przez NIVEA Twoich danych osobowych (płeć, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, fakultatywnie data urodzenia) podanych podczas założenia profilu użytkownika w serwisie nivea.pl i/lub baby.nivea.pl, podczas zapisu na newsletter oraz w związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – NIVEA zachęca Cię do zapoznania się ze szczegółami, jak będą przetwarzane Twoje dane w ramach naszych usług.


1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-021 Poznań, Gnieźnieńska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293724.


2. Informacje kontaktowe

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: ido[at]beiersdorf.com


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) utworzenia i administrowania profilem użytkownika w serwisie nivea.pl i/lub baby.nivea.pl.
W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
Pamiętaj też, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do utworzenia konta. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia konta.
b) cyklicznej wysyłki newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej
W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
Pamiętaj też, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości wysyłki newslettera.


4. Odbiorcy danych

NIVEA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz NIVEA. Odbiorcy lub kategorie odbiorców Twoich danych osobowych to nasi zaufani współpracownicy: dom mediowy, firma informatyczna, agencje reklamowe oraz firma hostingowa.

Ponadto NIVEA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Nie musisz się o nic martwić - Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czas przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy w przypadku braku aktywności z Twojej strony.


5. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy w przypadku braku aktywności z Twojej strony.


6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do:
a) Wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody wyrażonej w celu utworzenia i administrowania profilem
użytkownika może nastąpić poprzez wysłanie e-mailem prośby o wycofanie tej zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdym newsletterze.
b) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
c) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
d) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, że ze względu na fakt, że Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
g) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).