Lista
mama-trzymająca-dziecko

Szybki przegląd różnych etapów wprowadzania produktu na rynek

  • Pomysły na produkt.
  • Badanie przesiewowe i wybór.
  • Niezawodność produktu, niezawodność toksykologiczna i mikrobiologiczna.
  • Badanie tolerancji skórnej i skuteczności.
  • Prowadzone pod nadzorem dermatologicznym badanie kliniczne z udziałem niemowląt i małych dzieci.
  • Wprowadzenie produktu na rynek.