wspolna-zabawa

Wspólna zabawa dzieci z rodzicami naprawdę zbliża


Nowonarodzone dziecko jest otaczane czułością i miłością przez swoich rodziców. Od pierwszych dni budujemy relację z maluszkiem, która wpływa na kształtującą się więź i staje się podstawą jego przyszłych umiejętności emocjonalnych i społecznych. Relację z dzieckiem budujemy w procesie wychowania, nie tylko przez ustanawianie zasad czy wyznaczanie granic, ale także przez wspólną zabawę.

PIERWSZY AUTORYTET

 Pamiętajmy, że to my jesteśmy pierwszym autorytetem dla dziecka, pierwszym nauczycielem, bacznie obserwowanym i naśladowanym. Maluch 
w zabawach tematycznych wciela się w podejmowane przez dorosłych role, odtwarza je, wyraźnie pokazując panujące relacje i stosunki w rodzinie.

LUSTRZANE ODBICIE

Niekiedy obserwując zabawy dziecka mamy poczucie, że widzimy siebie samych w lustrze. Widzimy nasze zachowania, nasz stosunek do innych… tylko odgrywany przez małe dziecko. Dlatego dbajmy o jakość wspólnego czasu, o wypowiadane słowa, gesty, czyli o budowane relacje. Nie musi to być szczególnie skomplikowany czas, wymagający nakładu pracy czy wykorzystania specjalnych przedmiotów. Już zwykłe baraszkowanie, genialne w swej prostocie, przynosi wiele korzyści, zarówno dziecku jak i rodzicowi. Poprawia samopoczucie, zaspokaja potrzebę bliskości i przyjemnego kontaktu fizycznego, rozładowuje napięcie fizyczne i emocjonalne.[No text in field]

wspolna zabawa dzieci z rodzicami

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆOkazywanie dziecku zainteresowania, bycie dla niego „bezpieczną bazą”, adekwatne reagowanie na jego potrzeby, wchodzenie z nim w interakcję to inwestycja, która wpływa na jakość życia w kolejnych etapach rozwoju. Doskonałą formą zabawy z dzieckiem jest wspólne czytanie książek. Nie tylko dlatego, że rozwija myślenie, wyobraźnię czy dobre nawyki, ale przede wszystkim zaspokaja potrzebę bycia z opiekunem. Codzienny wieczorny rytuał wspiera budowanie poczucia bezpieczeństwa, jest punktem porządkującym dzień, wycisza, uspokaja oraz daje tak ważny, wyczekiwany czas i pełną uwagę tylko dla dziecka. Towarzysząc pociesze w codziennych zabawach wspieramy jego rozwój. Dobierając zabawy adekwatnie do wieku dziecka, do jego możliwości poznawczych i fizycznych, uczestnicząc aktywnie w tych zabawach umożliwiamy poznawanie świata i zasad nim rządzących.

Wspólna zabawa zaspokaja potrzebę bliskości, przynależności, miłości i jest podstawą budowania wzajemnych relacji. Wyjście natomiast na plac zabaw, zbieranie doświadczeń w kontakcie z rówieśnikami to czas rozwijania umiejętności społecznych i budowania relacji z innymi dziećmi. Należy podkreślić, że relacje pomiędzy opiekunami a dziećmi kształtują się zarówno w trakcie zabaw jak i zwykłych, codziennych sytuacji. Mimo wielu rutynowych obowiązków warto znaleźć czas na bycie razem. Czas rozmów, zaangażowania, wzajemnej uwagi, miłości i bliskości. Bowiem sposób i jakość budowanych relacji z nami - rodzicami, wpływa znacząco na relacje nawiązywane przez dziecko z innymi ludźmi w dalszym jego życiu.