panstwa-miasta

Pielęgnuj bliskość z NIVEA: Gra w Państwa miasta

 
 
Od lat: 7

 

Liczba uczestników: dowolna

 

WYMAGANIA/POTRZEBNE AKCESORIA:
Przyrządy do pisania, kartki papieru z narysowanymi tabelkami (do 6 kolumn), stoper lub klepsydra.

 

REGUŁY GRY:
 
Krok 1:
Przygotowanie tabelki – gracze określają kategorie przypisane do poszczególnych kolumn, np. kolumna 1 – państwo, kolumna 2 – miasto, zwierzę, kolor, imię, rzecz, rzeka, dyscyplina sportu, etc.
Krok 2:
Wybór litery – jeden z graczy w pamięci wymienia alfabet, inny graczy w dowolnym momencie mówi „Stop”. Litera, na której przerwano wyliczanie, jest jednocześnie wybraną literą. Uwaga: litery, które nie są uwzględniane w wyliczaniu: Ą, Ę, Ń, Ó, Q, V, X, Y.
Krok 3:
Po wylosowaniu litery wszyscy uzupełniają swoje tabelki, wpisując słowa zaczynające się na wybraną literę. Możliwe jest również wprowadzenie ograniczenia czasowego poprzez wykorzystanie klepsydry odmierzającej czas.
Krok 4:
Punkty: Za każde poprawnie wpisane słowo gracz otrzymuje punkty według następującego systemu:
jeśli nikt inny nie wpisał danego słowa, gracz otrzymuje 2 punkty.
jeśli kilku graczy wymieniło to samo słowo – wszyscy otrzymają po 1 punkcie.
jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne - nie otrzymuje punktów.

 

Krok 5:
Zakończenie: zwycięża ten, kto zdobędzie największą ilość punktów.