panstwa-miasta

Jak się gra w państwa miasta? Poznaj zasady gry

POZNAJ PONADCZASOWĄ GRĘ W PAŃSTWA MIASTA - ZASADY I REGUŁY

Państwa miasta to gra, która bawi i uczy. Sprawdź jak się gra w państwa miasta i zmierz się z rodziną i przyjaciółmi na najbliższym spotkaniu!

 

PAŃSTWA MIASTA - ZASADY GRY I PRZYGOTOWANIE:

Wiek uczestników: w grze mogą brać udział osoby, które ukończyły 7 rok życia

Liczba uczestników: dowolna

WYMAGANIA/POTRZEBNE AKCESORIA:

Przygotuj coś do pisania, kartki papieru z tabelkami (do 6 kolumn). Możesz także przygotować stoper lub klepsydrę.

PAŃSTWA MIASTA - ZASADY:

  • Krok 1:
Przygotowanie tabelki – Gracze określają kategorie i wypisują je w kolumnach. Np. kolumna 1 – państwo, kolumna 2 – miasto, następnie zwierzę, kolor, imię, rzecz, rzeka.
  • Krok 2:

Wybór litery - Jeden z graczy w pamięci wymienia alfabet, inny graczy w dowolnym momencie mówi „Stop”. Litera, na której przerwano wyliczanie, jest jednocześnie wybraną literą. Uwaga: litery, które nie są uwzględniane w wyliczaniu: Ą, Ę, Ń, Ó, Q, V, X, Y.

  • Krok 3:

Po wylosowaniu litery wszyscy wpisują do swoich kolumn słowa z kategorii zaczynające się na wybraną literę. Możliwe jest również wprowadzenie ograniczenia czasowego poprzez wykorzystanie klepsydry odmierzającej czas.

  • Krok 4:

Przydzielanie punktów w grze Państwa Miasta: zasady są takie, że za każde poprawnie wpisane słowo gracz otrzymuje punkty według następującego systemu:

jeśli nikt inny nie wpisał danego słowa, gracz otrzymuje 2 punkty.
jeśli kilku graczy wymieniło to samo słowo – wszyscy otrzymają po 1 punkcie.
jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne - nie otrzymuje punktów.

Krok 5:

 Zakończenie: zwycięża ten, kto zdobędzie największą ilość punktów.