Polityka prywatności

OCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

W NIVEA dbamy o Twoje dane osobowe, dlatego chcielibyśmy Cię poinformować, że w naszej polityce wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu zapewnienie większej transparentności dotyczącej tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak te dane przechowujemy, a także dlaczego są one niezbędne do zapewniania najlepszych możliwych świadczonych przez nas usług. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług i procedur oraz zabezpieczania danych osobowych, więc niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie treści tego dokumentu pod kątem aktualizacji.

W NIVEA pielęgnujemy i troszczymy się nie tylko o Twoją skórę. Przywiązujemy również dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś w kwestii ochrony danych zaufał nam tak samo, jak w przypadku pielęgnacji skóry. Zawsze informujemy Cię w przejrzysty sposób o tym, do czego potrzebujemy Twoich danych i jak długo je przechowujemy.

1. Informacje Ogólne
            1.1. 
Dane osobowe
            1.2. 
Administrator
            1.3. 
Prawa podmiotów danych
            1.4. 
Ujawnienie danych organom
            1.5. 
Odbiorcy danych osobowych
            1.6. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
2. 
Zbieranie oraz Przetwarzanie Danych Osobowych przy odwiedzaniu naszej strony internetowej
            
2.1 Cookies

                        2.1.1 Techniczne cookies (Typ A)

                        2.1.2 Cookies Funkcjonalne i Wydajnościowe (Typ B)

                        2.1.3 Cookies oparte na zgodzie (Typ C)

                        2.1.4 Administrowanie i usuwanie wszystkich plików cookies

                        2.1.5 Consentmanager CMP – centralna platforma zarządzania plikami cookie

            2.2 Analityka sieci

                        2.2.1 Google Analytics

                        2.2.2 Testowanie A/B

            2.3 Wtyczki społecznościowe

            2.4 Social Login

            2.5 Wideo na portalu YouTube

            2.6 Marketing Internetowy

                        2.6.1 Google Ads (poprzednio Google Adwords)

                                   2.6.1.1 Konwersja Google Ads

                                   2.6.1.2 Remarketing Google Ads

                        2.6.2 Funkcje Reklamowe Google Analytics

                        2.6.3 Google Remarketing

                        2.6.4 Adform

                        2.6.5 Niestandardowi odbiorcy na Facebooku / Konwersja („piksele Facebooka”)

                        2.6.6 Gdzie kupić (Swaven)

                        2.6.7 Platforma Zarządzania Danymi (Salesforce Audience Studio/Krux)

                        2.6.8  LinkedIn Insight Tag

                        2.6.9 Pinterest Pixel

                        2.6.10 Salesforce/Evergage

                        2.6.11 Aktywności Floodlight/DV360

            2.7 Google Tag Manager

            2.8 Okienka wyskakujące przy kampaniach / newsletterach / programach lojalnościowych (wtyczka OptinMonster)

2.9 Chatbot (LoyJoy)

2.10 Kampanie rozszerzonej rzeczywistości (Zappar)

2.11 Treści w mediach społecznościowych generowane przez użytkownika (przez squarelovin)

2.12 Captcha3. Dalsze oferowane usługi (on- i offline)

            3.1 Kontakt/Komunikacja/Współpraca

            3.2 Newsletter

            3.3 Kampanie (np. Loterie, Badania, Testy Produktów)

            3.4 Profil Logowania

            3.5 Program Lojalnościowy MOJA NIVEA

            3.6 Przesyłki pocztowe

            3.7 Oceny i recenzje

            3.8 Czat na żywo

            3.9 Akcja PODWÓRKO NIVEA

            3.10 Ankiety

            3.11 Przewodnik SKiN GUiDE

4. Okres, przez jaki przechowywane są dane użytkownika

5. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

7. Bezpieczeństwo danych

8. Uaktualnienie i modyfikacja1. INFORMACJE OGÓLNE

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej oraz usług powiązanych. Niniejsza polityka prywatności stosuje się do wszystkich stron internetowych lub usług, które odnoszą do tej polityki prywatności.

1.1. Dane osobowe

Dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię, adres, adres email, itp.

1.2. Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest: NIVEA Polska sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań. (patrz zakładka kontakt).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer telefonu: +48 61 87 46 100 lub pod adresem pocztowym administratora ido[at]beiersdorf.com ze wskazaniem do „inspektora ochrony danych”.

1.3. Prawa Podmiotów Danych

Jako podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie danych, na podstawie przepisów prawa, mają Państwo następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich danych osobowych:
•    Prawo dostępu – na tej podstawie mogą Państwo do nas wystąpić z żądaniem informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my przekażemy Państwu informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;

•    Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Państwa żądanie, przekażemy Państwu kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne mogą zostać obciążone opłata;

•    Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

•    Prawo do usunięcia  - na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;

•    Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na Państwa danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyrazili Państwo zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

•    Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy Państwu dostarczone przez Państwa dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;

•    Prawo do sprzeciwu - na tej podstawie mogą Państwo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Mogą Państwo również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);

•    Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych prawa przyznanych na mocy RODO.

Przy realizacji wskazanych powyżej praw, możemy prosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości. Więcej informacji dotyczących tego jak przetwarzamy Państwa dane znajduje się w pkt 3.

1.4 Ujawnienie danych organom

W przypadku istnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przekazania, do właściwych organów lub organów ścigania.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny).

1.5. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów podmiotów powiązanych wewnątrz Grupy Beiersdorf lub do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających, wykonawców (np. hostingodawców, podmiotów zajmujących się systemem zarządzania treścią, dostawców usług typu call center, dostawców usług zarządzania klientami/konsumentami, agencji marketingowych, operatorów usług pocztowych, podmiotów świadczących usługi transportowe, dostawcy usług przetwarzania, bazy danych konsumentów, oceny dostawcy) zgodnie z wymaganymi celami (np. wyświetlanie strony internetowej/aplikacji oraz konfigurowanie jej treści, publikacja na stronie, ustalanie kontaktu, biznesowa korespondencja, obsługa klienta, osobista konsultacja, wysyłka przesyłek pocztowych, przeprowadzenie kampanii, prowadzenie działań reklamowych). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 
Państwa dane będą przekazywane do naszej platformy zarządzania klientami, do której mogą mieć dostęp również nasi dostawcy usług. Takie podmioty współpracujące nazywane są odbiorcami Państwa danych osobowych, ponieważ uzyskują do nich dostęp w związku z zakresem świadczonych przez siebie usług. Odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych to nasi zaufani partnerzy: dom mediowy, firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa. Wszystkie wymienione tutaj kategorie odbiorców danych, działają wyłącznie na nasze polecenie i wykorzystują Państwa dane osobowe tylko do realizacji naszej usługi newsletterowej. Firmy te związane są z nami umownie i nie posiadają możliwości realizacji innych celów za pomocą Państwa danych.

Ponadto NIVEA może udostępnić Państwa dane osobowe również innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Do udostępnienia danych osobowych osób, których te dane dotyczą, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest zawsze Państwa wyraźna zgoda.

Zewnętrzni dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz upoważnieni, są związani przez nasze instrukcje i regularnie sprawdzani.
 
Możemy także ujawniać Państwa dane podmiotom trzecim, kiedy oferujemy promocje, loterie, umowy lub podobne usługi wraz z naszymi partnerami. Dalsze informacje mogą być uzyskane z chwilą podania danych, lub w opisie usług poniżej.

Odbiorcy danych osobowych zostali również wskazani odpowiednio w każdym punkcie niniejszej Polityki prywatności.

1.6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jeśli uczestniczysz w naszym programie lojalnościowym Klub Moja NIVEA, Klub NIVEA BABY– analizujemy dane, które o Tobie posiadamy: historię przeglądania stron internetowych: nivea.pl, niveamen.pl, baby.nivea.pl, podwórko.nivea.pl, historię transakcji dokonanych przez nivea.pl, historię aktywności na naszych profilach w social mediach – Facebook i Instagram, dane pochodzące z wysyłanych przez nas newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany biorąc pod uwagę już rozpoczęte lub zakończone przez Ciebie akcje, zachowanie kliknięć na naszych stronach internetowych lub w newsletterze (jeśli jest subskrybowany) w celu zebrania informacji istotnych dla Ciebie, jednakże nie będzie ona wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Analiza ta ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, dobór oferowanych Ci produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować  lub sugerując udział w kampaniach, takich jak loterie lub testy produktów. Możesz otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych).

Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, aby poznać naszych Klientów, sporządzić ich profil i móc zaoferować informacje dostosowane do ich indywidualnych preferencji.

Przetwarzanie tych danych jest, również korzystne dla Ciebie, gdyż pozwala Ci na dostęp do informacji zgodnej z Twoimi preferencjami.

2. ZBIERANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ODWIEDZANIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Kiedy odwiedzają lub korzystają Państwo z naszej strony internetowej jedynie w celach informacyjnych np. nie rejestrują się Państwo, ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy jedynie dane osobowe, które przekazuje Państwa przeglądarka na nasz serwer, dane te są potrzebne ze względów technicznych, aby możliwe było wyświetlanie naszej strony oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa.

Przekazujemy zebrane dane w celu ich przetwarzania do odpowiednich wewnętrznych departamentów oraz do innych powiązanych podmiotów z Grupy Beiersdorf lub zewnętrznych dostawców usług, wykonawców (zajmujących się np. hostingiem, systemem zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (wyświetlanie strony internetowej oraz konfigurowanie jej treści). Usunięcie logów odbywa się po 7 dniach.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO 2.1 Cookies (tzw. ciasteczka) (prawnie uzasadniony interes).

2.1 Cookies

Poza danymi wskazanymi powyżej, cookies lub inne rozwiązania technologiczne (dalej jako “Cookies”) są wykorzystywane na Państwa komputerze w trakcie odwiedzania oraz korzystania z naszej strony. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę na Państwa urządzeniu w celu zapisania konkretnych informacji lub plików obrazu takich jak piksele. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej, używając tego samego urządzenia, informacje zapisane w Cookies będą przekazane do naszej strony internetowej („Cookies własne”) lub do innej strony internetowej, do której należą Cookies. („Cookies podmiotów trzecich”).  
Przez informacje zachowane i zwrócone, dana strona internetowa rozpoznaje, że już weszli i odwiedzili Państwo ją przez swoja przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu. Używamy tych informacji by móc projektować oraz wyświetlać stronę internetową w optymalny sposób, dostosowany do Państwa preferencji. Pod tym względem, tylko same Cookies są identyfikowane na Państwa urządzeniu. Poza tym zakresem, Państwa dane osobowe będą zapisane za wyraźną zgodą, lub jeśli jest to bezwzględnie konieczne, by możliwe było korzystanie z oferowanych usług odpowiednio przez Państwa wykorzystywanych.

Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących plików Cookies, których zakres oraz funkcjonalność została wyjaśniona poniżej:
•    Techniczne Cookies (Typ A)
•    Cookies funkcjonalne i wydajnościowe (Typ B)
•    Cookies oparte na zgodzie (np. Marketing) (Typ C)

Mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat typów Cookies konfigurowanych i wykorzystywanych w opisie narzędzi zaimplementowanych na naszej stronie internetowej w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli ta strona używa platformy do zarządzania plikami cookie, tutaj możesz dodatkowo znaleźć więcej informacji.

2.1.1 Techniczne Cookies (Typ A)

Techniczne Cookies zapewniają działanie funkcji, bez których nie mogliby Państwo korzystać z naszej strony we właściwy sposób. Te Cookies są wykorzystywane wyłącznie przez nas. To oznacza, że wszystkie dane przechowywane w tych Cookies zostaną zwrócone do naszej strony internetowej.
 
Techniczne Cookies służą, na przykład, do zapewnienia, że jako zarejestrowany użytkownik pozostają Państwo zalogowani przy wchodzeniu na różne podstrony naszej strony internetowej, dzięki temu nie muszą Państwo ponownie wpisywać swojego loginu przy wchodzeniu na nową stronę.

Używanie Technicznych Cookies na naszej stronie jest możliwe bez Państwa zgody. Z tego względu, Techniczne Cookies nie mogą być aktywowane lub deaktywowane indywidualnie. Jednakże, mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować pliki Cookies w swojej przeglądarce (patrz niżej).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (sytuacja podobna do umowy).

2.1.2 Cookies Funkcjonalne i Wydajnościowe (Typ B)

Cookies Funkcjonalne umożliwiają naszej stronie przechowywać informacje uprzednio przekazane (takie jak zarejestrowane imię lub wybór języka), a także umożliwiają zaoferowanie Państwu ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji w oparciu o te informacje. Te Cookies zbierają i przechowują tylko pseudoanonimowe informacje, więc nie mogą śledzić Państwa aktywności na innych stronach internetowych.

Cookies wydajnościowe zbierają informacje o tym jak nasza strona internetowa jest używana w celu poprawienia jej atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności. Te Cookies pomagają nam, na przykład, ustalić czy oraz które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane, a także jakimi treściami są w szczególności zainteresowani użytkownicy. W szczególności, rejestrujemy liczbę wizyt na stronie, liczbę odwiedzonych podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzanych stron, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły Państwa do nas, kraj, region oraz, jeśli dotyczy, miasto z którego został dokonany dostęp, a także odsetek urządzeń mobilnych wykorzystywanych do odwiedzenia naszej strony. Rejestrujemy również ruch, kliknięcia oraz przewijanie wykonywane za pomocą myszki komputerowej, w celu zrozumienia, które obszary naszej strony internetowej są szczególnie interesujące dla użytkowników. Na tej podstawie możemy dokładniej dopasować treści na naszej stronie internetowej do potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizować naszą ofertę. Adres IP Państwa komputera, który jest przekazywany ze względów technicznych jest generalnie automatycznie anonimizowany i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat indywidualnego użytkownika.

Pliki cookies funkcjonalne i wydajnościowe nazywane także "niezbędnymi" plikami cookies w rozumieniu Dyrektywy 2002/58/WE nie wymagają zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili dostosować ustawienia Cookies tutaj [Sekcja Plików Cookies] .

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes).

2.1.3 Cookies oparte na zgodzie (Typ C)

Cookies, które nie są techniczne (Typ A) ani nie są Cookies funkcjonalnymi lub wydajnościowymi (Typ B) będą używane za Państwa wyraźną zgodą, np. Cookies marketingowe.
Zastrzegamy sobie także prawo do używania informacji, które pozyskaliśmy na podstawie Cookies z anonimowej analizy zachowania osób odwiedzających naszą stronę, by wyświetlać konkretne reklamy naszych wybranych produktów na naszych stronach internetowych. Wierzymy, że Państwo jako użytkownicy skorzystają z takiego rozwiązania, ponieważ wyświetlamy reklamy lub treści, które sądzimy, że będą odpowiadać Państwa zainteresowaniom w oparciu o Państwa zachowania w sieci. W konsekwencji Państwo widzieć mniej przypadkowych reklam lub treści, które mogą Państwa mniej interesować.

Cookies marketingowe pochodzą od zewnętrznych podmiotów zajmujących się reklamą (Cookies podmiotów trzecich) i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzonych przez użytkownika w celu stworzenia sprofilowanej reklamy dla użytkownika.

Niewyrażenie zgody (opt-out) na cookies używane w reklamie internetowej

Mogą Państwo także zarządzać plikami Cookies wielu podmiotów, które są wykorzystywane w reklamie internetowej, za pomocą konsumenckich narzędzi stworzonych w wielu krajach w ramach samoregulacji, takich jak np. amerykański: https://www.aboutads.info/choices/ lub unijny: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na używanie Cookies opartych na zgodzie, ze skutkiem na przyszłość, poprzez odpowiednie dostosowanie swoich ustawień Cookies (Typ C) [Sekcja Plików Cookies].

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda).

2.1.4 Administrowanie i usuwanie wszystkich plików cookies

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby Cookies nie były zachowywane na Państwa urządzeniu oraz by byli Państwo każdorazowo pytani o zgodę przed aktywacją Cookies.  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć Cookies, które zostały ponownie aktywowane. Mogą Państwo dowiedzieć się szczegółowo w jaki sposób to działa z funkcji “Help/Pomoc” w Państwa przeglądarce.

Prosimy pamiętać, że dezaktywacja Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

2.1.5 Consentmanager CMP – centralna platforma zarządzania plikami cookie

Cel / Informacja:

Ta strona korzysta z narzędzia do zarządzania zgodą „Consentmanager" (www.consentmanager.net) w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych i wykorzystywanie plików cookie bądź porównywalnych funkcji. Dzięki pomocy „Consentmanager" masz możliwość wyrażenia zgody na niektóre funkcjonalności naszego serwisu, np. w celu integracji elementów zewnętrznych, integracji treści przesyłanych strumieniowo, analizy statystycznej, pomiarów i spersonalizowanej reklamy. Z pomocą „Consentmanagera” możesz wyrazić lub odrzucić zgodę na wszystkie funkcje lub wyrazić zgodę na poszczególne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia można również zmienić w późniejszym czasie. Celem wprowadzenia „Consentmanagera” jest umożliwienie użytkownikom naszej strony internetowej decydowania o powyższych rzeczach, a także – w ramach dalszego korzystania z naszej strony – oferowanie możliwości zmiany dokonanych już ustawień. Dzięki użyciu „Consentmanagera”, przetwarzane są dane osobowe oraz informacje z wykorzystywanych urządzeń końcowych, takie jak adres IP.

Przetwarzając dane, „Consentmanager” pomaga nam wypełnić nasze obowiązki prawne (np. obowiązek przedstawienia dowodów). Nasze interesy w zakresie przetwarzania danych polegają na przechowywaniu ustawień i preferencji użytkownika w zakresie korzystania z plików cookie i innych funkcjonalności. „Consentmanager” przechowuje Twoje dane tak długo, jak długo aktywne są Twoje ustawienia użytkownika.

Używane pliki cookie: typ A.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (np. dostawców usług hostingowych, usług analitycznych, usług wsparcia) zgodnie z wymaganymi celami (aby zapewnić narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie). Głównym dostawcą usług jest Consentmanager AB, Szwecja.

Usunięcie:

Dane zostaną usunięte po 13 miesiącach. Dokonany przez Ciebie wybór (zgoda/ustawienie) będzie przechowywany przez rok i można go obejrzeć tutaj. Zawsze możesz usunąć swój wybór, usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (sytuacja podobna do umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)

2.2 Analityka sieci

2.2.1 Google Analytics

Cel / Informacje:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Ltd. („Google”). Jeśli nie uzyskaliśmy odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, konfigurację Google Analytics ograniczyliśmy wyłącznie do funkcji pomiarowej. Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania z naszej strony. Pliki cookie ustawione w Google Analytics w celach pomiarowych to pliki typu first-party (pliki własne), co oznacza, że ich wartości będą różne dla każdego klienta (czyli nie ma jednego ID pliku cookie Google Analytics, który byłby wykorzystywany na wszystkich stronach korzystających z Google Analytics). Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Chcielibyśmy wyjaśnić, że Google Analytics został rozszerzony na tej stronie internetowej o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wykorzystujemy Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie naszej witryny. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystać, aby ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Dodatkowo zbieramy informacje na temat funkcjonalności naszej strony (na przykład, w celu wykrycia problemów z nawigacją).

Konfigurując usługi w ramach Google Analytics, zadbaliśmy o to, aby Google pozyskiwało te dane jako przetwarzający i tym samym nie miało uprawnienia do ich wykorzystania do celów własnych. Ustawienia usługi „Google Analytics Advertising Features” są od tego niezależne i zostały opisane we właściwej sekcji poniżej, o ile jest ona wykorzystywana również na tej witrynie. 

Wykorzystywane pliki cookie: Typ B. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Odbiorcy:

Informacje dotyczące podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Kolejni odbiorcy: Przekazujemy zebrane dane odpowiednim działom wewnętrznym w celu ich przetwarzania oraz innym spółkom stowarzyszonym w Grupie Beiersdorf lub zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych na podstawie umowy (np. dostawcom platform, usług hostingowych, a także usług wsparcia i analizy) zgodnie z wymaganymi celami (do przeprowadzania analiz). Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieć dostęp do danych osobowych z państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Sprzeciw:

Możesz deaktywować Google Analytics poprzez ustawienia Cookies (2.1).

Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem z strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy.

Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO (prawnie uzasadniony interes).

2.2.2 Testowanie A/B

Informacja / Cel:

Ta strona internetowa przeprowadza również analizy zachowania użytkowników za pomocą tzw. testów A/B. Możemy prezentować użytkownikowi nasze strony z nieco odmienną treścią, w zależności od sposobu przypisania profilu. Dzięki temu możemy analizować i regularnie ulepszać nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla użytkownika.

Pliki cookie przechowywane są na komputerze w celu przeprowadzenia tych analiz. Informacje zbierane w ten sposób przechowywane są wyłącznie na serwerze w [Niemczech]. Użytkownik może uniemożliwić przechowywaniu plików cookie, dokonując zmian ustawień przeglądarki.

Przed przeprowadzeniem analiz, adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi zbieranymi przez nas.

Używane pliki cookie: Typ B. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Odbiorcy:

Informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać od zewnętrznego dostawcy usług analitycznych zlokalizowanego na terenie UE.

Usunięcie / Sprzeciw:

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 2 lat (dotyczy tylko plików cookie które zostały ustawione przez te stronę).

Maksymalny okres przechowywania danych: do 25 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO (prawnie uzasadniony interes).

2.3 Wtyczki społecznościowe

Wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) sieci społecznościowych wykorzystywane są na naszych stronach internetowych, w szczególności opcja „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym“ na Facebook‘u, którego strona internetowa facebook.com obsługiwana jest przez Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za Facebook.com w Europie. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Oprócz Facebook’a, używamy wtyczek “Twitter” (Dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) oraz “Pinterest” (Dostawca: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Ze względu na ochronę danych świadomie zdecydowaliśmy się nie wykorzystywać bezpośrednich wtyczek portali społecznościowych na naszych stronach internetowych. Zamiast tego używamy rozwiązania „Shariff”. Przy pomocy Shariff możemy sami ustalić, czy i jakie dane są przekazywane operatorowi odpowiedniej sieci społecznościowej. Z tego względu, po wejściu przez użytkownika na stronę, dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Pinterest. Dane będą przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W takim przypadku przeglądarka rozpocznie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając na odpowiedni przycisk (np. “Przekaż dalej”, “Udostępnij” lub “Udostępnij znajomym”) użytkownik zgadza się, aby jego przeglądarka wygenerowała link do serwerów danej sieci społecznościowej i przekazała dane o użytkowniku do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i vice versa. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe.

Dostawca sieci społecznościowej przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony zorientowanej na odbiorców. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przygotowania uczciwej reklamy dla odbiorców oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z dostawcą odpowiedniej wtyczki w celu skorzystania z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą.

Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i czy jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u danego dostawcy wtyczki, zebrane dane będą bezpośrednio przypisane do istniejącego konta użytkownika. Po kliknięciu aktywowanego przycisku i (na przykład) powiązaniu strony dostawca wtyczek przechowuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania swojego profilu przez dostawcę wtyczek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z deklaracjami dotyczącymi ochrony danych dostawców, przedstawionych poniżej. Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności.

a) Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy.
c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); 
http://about.pinterest.com/privacy/.
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; 
http://www.xing.com/privacy.
e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Niemcy; 
https://t3n.de/store/page/datenschutz.
f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

2.4. Social Login

Aby zarejestrować i zalogować się na konto klienta, użytkownik może również dokonać autoryzacji w swoim profilu, korzystając z jednej z następujących sieci społecznościowych, Facebook, Twitter lub Google, na końcu rejestrując lub logując się.

W tym celu, na stronie rejestracji lub logowania znajdują się symbole odpowiednich dostawców sieci społecznościowych, obsługiwanych przez naszą stronę internetową. Przed nawiązaniem połączenia z dostawcą, użytkownik musi bezpośrednio wyrazić zgodę na przetwarzanie i przesyłanie danych, opisanych poniżej:

Po kliknięciu odpowiedniego symbolu, otworzy się nowe okno dialogowe, w którym należy się zalogować za pomocą danych logowania do sieci społecznościowej. Po pomyślnym zalogowaniu się, sieć poinformuje użytkownika o tym, jakie dane zostaną przesłane do nas w celu uwierzytelnienia w ramach procesu rejestracji lub logowania. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie danych, wymagane przez nas pola do rejestracji zostaną wypełnione przesłanymi danymi. Informacje, potrzebne do rejestracji lub logowania to adres e-mail użytkownika.

Tylko po wyraźnej, jednoznacznej zgodzie użytkownika na wykorzystanie przesłanych oraz wymaganych danych, będą one przez nas przechowywane i wykorzystywane do celów określonych w (niniejszej) polityce prywatności. Nie ma żadnego powiązania poza procesem uwierzytelniania między kontem klienta utworzonym przez nas, a kontem w odpowiedniej sieci społecznościowej.

W celu przeprowadzenia procesu uwierzytelniania w celu rejestracji i logowania, adres IP użytkownika przesyłany jest do odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej:

a) Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy.

Facebook Connect

Jeśli na stronie znajduje się tzw. przycisk „Połącz z Facebook’iem”, użytkownik może zalogować się na naszej stronie danymi logowania do Facebook’a. Ponadto, Facebook Connect może automatycznie umieszczać na jego profilu na Facebook’u informacje o działaniach użytkownika na naszej stronie. W związku z tym, po aktywacji przycisku, użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na dostęp do jego danych na Facebook’u oraz do publikowania informacji i działań na jego profilu na Facebook’u. Korzystanie z dalszych danych (np. kontakt za pośrednictwem adresu e-mail) odbywa się wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą. Należy pamiętać, że Facebook otrzymuje informacje o aplikacji lub o stronie za pośrednictwem Facebook Connect, w tym o tym, co robi dany użytkownik. Aby spersonalizować proces połączenia, Facebook może w niektórych przypadkach otrzymać ograniczoną ilość informacji przed autoryzowaniem aplikacji lub strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook’a, a także praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień dla ochrony jego prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebook’a:

Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

2.5 Wideo na portalu YouTube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube na naszej stronie internetowej, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w “rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie klikniesz, aby rozpocząć odtwarzanie któregoś z filmu. Tylko wtedy, gdy użytkownik odtworzy film, dane, o których mowa poniżej, zostaną przesłane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Gdy użytkownik wyświetla stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o wejściu użytkownika na odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto, zostaną przekazane dane, określone w sekcji 2 niniejszej polityki prywatności. Jest to niezależne od tego, czy użytkownik ma konto w serwisie YouTube, za pośrednictwem którego jest on zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany, jego dane będą bezpośrednio powiązane z kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w serwisie YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane użytkowników jako ich profile i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/ lub projektowania strony zorientowanej na użytkowników. Taka ocena ma miejsce szczególnie dlatego (nawet dla niezalogowanych użytkowników), aby zapewnić reklamę, zorientowaną na użytkowników i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu takiego profilu, przy czym aby z tego prawa skorzystać, należy skontaktować się z serwisem YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzana danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności. Znaleźć tam można również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień, aby chronić swoją prywatność:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy;

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

2.6 Marketing Internetowy

2.6.1 Google Ads (poprzednio Google Adwords)

Informacja / Cel:

2.6.1.1 Konwersja Google Ads

Korzystamy z usług Google Ads by przyciągnąć uwagę do naszych atrakcyjnych ofert za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych możemy ocenić jak udane były zastosowane środki reklamowe. Chcemy pokazywać Państwu reklamy, które Państwa interesują, i sprawić, by nasza strona internetowa była dla Państwa bardziej interesująca, oraz by osiągnąć rozsądne kalkulacje kosztów reklamowych.
Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Te pliki cookies zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie służą do zidentyfikowania Państwa. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany).

Te pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne strony na stronie klienta Google Ads oraz przechowywane cookies jeszcze nie wygasły na jego urządzeniu, Google oraz klient mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każda klient Google Ads ma przypisane inne cookie. Z tego względu, pliki cookies nie mogą być namierzone za pomocą stron internetowych tych klientów. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych ewaluacji jesteśmy w stanie ocenić, które z użytych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tej informacji.

Ze względu na użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalszy użytek danych, które są zebrane za pomocą tego narzędzia przez Google dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą wiedzą. Poprzez integrację konwersji reklam, Google otrzymuje informacje, że uruchomili Państwo odpowiednią część naszej ekspozycji w Internecie lub kliknęli na nasze ogłoszenie. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP.

2.6.1.2 Remarketing Google Ads

Używamy funkcji remarketingu w usługach Google Ads. Funkcja remarketingu pozwala nam na prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „Google ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu, interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej jest analizowana, np. które oferty zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlić reklamy adresowane do użytkowników nawet w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej na innych stronach. By to osiągnąć, Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network. Ta “cookie” jest używana do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Liczba ta jest używana by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu.

Używane Cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji patrz akapit dot. Cookies.

Odbiorcy:

W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, prosimy odnieść się do polityki prywatności. Znajdą tam Państwo dalsze informacje o swoich prawach oraz ustawianiu opcji by chronić swoją prywatność:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Alternatywnie, znajdą Państwo więcej informacji na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

Usunięcie / Sprzeciw:

Mogą Państwo zapobiec uczestniczenia w procesie śledzenia na różne sposoby: a) przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki, w szczególności poprzez wstrzymanie plików cookies podmiotów trzecich, w ten sposób nie otrzymają Państwo żadnych reklam od podmiotów trzecich; b) przez dezaktywację cookies na potrzeby śledzenia konwersji, przez ustawienie Państwa przeglądarki w taki sposób aby cookies były blokowane przez domenę www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje cookies; c) przez dezaktywację reklam dostawców, opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads” dostępnej pod adresem http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje pliki cookies; d) przez permanentną dezaktywację reklam w Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w Państwa przeglądarkach za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookie (proszę kliknąć tu [Sekcja Plików Cookie]. Prosimy zwrócić uwagę, że w tym wypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej oferty.

Czas używania cookies: do 180 dni (dotyczy to tylko cookies skonfigurowanych na tej stronie internetowej).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1lit a RODO (zgoda).

2.6.2 Funkcje Reklamowe Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Funkcje Reklamowe Google Analytics wdrożone na tej stronie internetowej to:
•    Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
•    Raporty danych demograficznych i zainteresowań Google;
•    Zintegrowane usługi, które wymagają by Google Analytics zbierało dane dla celów reklamowych, włączając w to zbieranie danych za pośrednictwem cookies reklamowych oraz identyfikatorów.
Z tego względu, używamy cookies własnych (np. cookies Google Analytics), a także cookies reklamowych oraz identyfikatorów w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej.
Mogą Państwo zapobiec swojemu uczestnictwu w tym procesie śledzenia na różne sposoby:
a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki;
b) przez ustawienia reklam w Google pod adresem: 
https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl; c) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookies
Proszę pamiętać, że w tym wypadku mogą nie być Państwo w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji przewidzianych w ofercie.
Używane Cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji por. akapit 
dot. Cookies
Okres używania Cookies: do 12 miesięcy (odnosi się to jedynie do cookies, które zostały ustawione przez tę stronę internetową).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda).

2.6.3 Google Remarketing

Ponadto korzystamy z aplikacji Google Remarketing, by ponownie skontaktować się z Tobą w ciągu 12 miesięcy. Dzięki tej aplikacji nasze reklamy mogą być wyświetlane po odwiedzeniu naszej strony internetowej, gdy będziesz nadal przeglądać strony w Internecie. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. Google może w ten sposób identyfikować Twoje poprzednie wizyty na naszej stronie internetowej. Według własnych oświadczeń Google nie łączy danych zebranych podczas remarketingu z Twoimi danymi osobowymi, które może przechowywać. W szczególności, według zapewnień Google, pseudonimizacja jest używana głównie do remarketingu.

Można odmówić udziału w procesie śledzenia na kilka sposobów: a) poprzez odpowiednią zmianę ustawień w przeglądarce, a w szczególności wyłączenie plików cookie trzeciej strony, co oznacza, że nie będziesz otrzymywać reklam innych firm; b) poprzez wyłączenie śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby zablokować pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; c) poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach, od dostawców, którzy uczestniczą w kampanii ‘About Ads’ pod linkiem http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte podczas usuwania plików cookie; d) poprzez trwałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) poprzez odpowiednie ustawienie preferencji dotyczących plików cookie. Należy przy tym zauważyć, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności. Dodatkowe informacje na temat swoich praw i ustawień prywatności można znaleźć pod linkiem:
https://policies.google.com/privacy;  Dodatkowe informacje znajdują się także na stronie Network Advertising Initiative (NAI) pod linkiem https://www.networkadvertising.org.

Stosowane pliki cookie: typ C. Dodatkowe informacje znajdują się w Polityce Plików Cookie.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) RODO 

2.6.4 Adform

Informacja / Cel:

Ta strona korzysta z Adform – narzędzia marketingowego online firmy Adform A/S Denmark. Adform używa plików cookies, aby pokazywać reklamy odpowiednie dla użytkowników, ulepszać raporty dotyczące skuteczności kampanii oraz pomijać reklamy, które użytkownik już widział. Adform używa identyfikatorów plików cookie, aby obserwować, jakie reklamy są pokazywane w której przeglądarce, a także zapobiegać ich wyświetlaniu więcej niż jeden raz. Dodatkowo Adform może używać identyfikatorów plików cookie, aby zbierać dane dotyczące konwersji związanych z żądaniami reklam. Taka sytuacja ma miejsce, gdy – przykładowo – użytkownik widzi reklamę w Adform, a później odwiedza stronę reklamodawcy, korzystając z tej samej przeglądarki, i kupuje tam jakiś produkt. Pliki cookies Adform nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adres email, nazwisko lub inne adresy.

Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Adform po odwiedzeniu naszej strony. Po zintegrowaniu Adform otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej części naszej prezentacji internetowej lub kliknięciu w reklamę od nas.

Ponadto pliki cookies Adform pozwalają nam przekonać się, czy użytkownik wykonuje pewne działania na naszej stronie(-ach) po obejrzeniu jednej z naszych reklam/reklam wideo na Adform bądź na innych platformach za pośrednictwem Adform lub kliknięciu w jedną z nich (śledzenie konwersji). Adform używa tych plików cookie, aby poznać treści przeglądane przez użytkownika na naszej stronie(-ach) i móc później wysłać mu ukierunkowaną reklamę.

Używane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Pliki cookie”.

Odbiorcy:

Więcej informacji na temat Adform znajdziesz na https://site.adform.com/, a w zakresie ochrony danych w Adform A/S Denmark na https://site.adform.com/privacy-center/overview

Usunięcie / Sprzeciw:

Możesz zablokować swoje uczestnictwo w tym procesie, korzystając z różnych sposobów: a) poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez blokowanie plików cookie osób trzecich – w ten sposób nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych; b) poprzez wyłączenie plików cookie z Adform za pomocą swojej przeglądarki na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) poprzez odpowiednie ustawienie preferencji dotyczących plików cookie (kliknij tutaj).

Żywotność plików cookie: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie tych plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Maksymalny okres przechowywania danych: do 13 miesięcy

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO (zgoda).

2.6.5 Niestandardowi odbiorcy na Facebooku / Konwersja („piksele Facebooka”)

Informacja / cel:

Strona używa tzw. „pikseli Facebooka" oraz „API Konwersji” sieci społecznościowej Facebook do następujących celów:

• Niestandardowi odbiorcy na Facebooku

Używamy pikseli Facebooka i API Konwersji do celów remarketingowych, aby móc skontaktować się z Tobą ponownie w ciągu 180 dni. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach („Reklamy na Facebooku") użytkownikom tej strony, kiedy odwiedzają sieć społecznościową Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. W ten sposób dostosowujemy treści do Twoich zainteresowań, prezentując spersonalizowane reklamy, aby nasza strona lub oferty były dla Ciebie bardziej atrakcyjne.

• Konwersja Facebooka

Używamy pikseli Facebooka i API Konwersji również po to, by upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są dostosowane do potencjalnych zainteresować użytkowników i nie będą dla nich uciążliwe. Za pomocą pikseli Facebooka możemy śledzić skuteczność umieszczanych tam reklam do celów statystycznych i związanych z badaniami rynkowymi, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu na reklamę na Facebooku (tzw. „konwersja").

Z uwagi na stosowane narzędzia marketingowe (Piksele Facebooka i API Konwersji) Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko zgodzisz się na używanie plików cookies, co wymaga Twojej zgody. Poprzez integrację pikseli Facebooka oraz korzystanie z API Konwersji, Facebook otrzymuje informację, że połączyłeś/-aś się z odpowiednią stroną, na której naszej jesteśmy obecni w Internecie lub kliknąłeś/kliknęłaś w reklamę od nas. Jeżeli jesteś zarejestrowany/-a w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta.

Przetwarzanie tych danych przez Facebook odbywa się w ramach jego polityki dotyczącej ochrony danych. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące pikseli Facebooka i API Konwersji oraz ich funkcjonalności można również znaleźć na Facebooku w zakładce pomocy.

Używane pliki cookies: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Pliki cookies” [link do zakładki „Pliki cookies” 2.1].

Odbiorcy:

Współadministrator:

Jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Facebook) za zbieranie i przekazywanie danych w tym procesie. Dotyczy to następujących celów:

• Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam, a także ich optymalizacja

• Dostarczanie wiadomości handlowych lub związanych z transakcjami (np. przez Messengera)

Następujące procesy nie są natomiast objęte współadministrowaniem:

• Proces, który następuje po zebraniu i przekazaniu danych, podlega wyłącznej odpowiedzialności Facebooka.

• Przygotowanie raportów i analiz w formie zagregowanej i anonimowej jest przeprowadzane przez Podmiot przetwarzający dane, a zatem podlega naszej odpowiedzialności.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z Facebookiem w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Umowa ta określa stosowne powinności dotyczące wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO w zakresie współadministrowania.

Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Uzgodniliśmy z Facebookiem, że może on być wykorzystywany jako punkt kontaktowy w zakresie wykonywania praw osób, których dane dotyczą (patrz punkt 1.3). Bez uszczerbku dla tego postanowienia, jurysdykcja praw osób, których dane dotyczą, nie jest ograniczona.

Więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe, w tym podstawę prawna i dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Przekazujemy dane w zakresie współadministrowania na podstawie uzasadnionego interesu, zgodnie z Art. 6 (1) f RODO.

Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa danych można znaleźć tutaj. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, natomiast informacje dotyczące przetwarzania danych na podstawie standardowych klauzul umownych można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Kolejni odbiorcy:

Przekazujemy również zebrane dane odpowiednim działom wewnętrznym w celu ich przetwarzania oraz innym spółkom stowarzyszonym w Grupie Beiersdorf lub zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych na podstawie umowy (np. dostawcom platform, usług hostingowych, a także usług wsparcia i analizy) zgodnie z wymaganymi celami (do wyświetlania reklam i przeprowadzania analizy). Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieć dostęp do danych osobowych z państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_enUsunięcie / Cofnięcie zgody:

Funkcja „Niestandardowi odbiorcy na Facebooku” może być dezaktywowana w ustawieniach plików cookies [link], a dla zalogowanych użytkowników na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Żywotność plików cookies: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookies, które zostały ustawione przez tę stronę)

Podstawa prawna:

Art. 6 (1) a RODO (zgoda)

2.6.6 Gdzie kupić (Swaven)

Informacja / Cel:

Na naszej stronie zapewniamy Ci możliwość zakupu naszych produktów na stronach sprzedawców internetowych (np. z symbolem koszyka/wózka zakupowego). Dzięki tej funkcji otrzymujemy wyłącznie informacje o wynikach oraz informacje analityczne, by testować skuteczność narzędzia (poprzez pliki cookie), co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Strony nie są śledzone w sposób krzyżowy, a zatem nie otrzymujemy informacji, czy dokonałeś zakupu w wybranym sklepie.

Aby zoptymalizować doświadczenia użytkownika i pokazać sklepy w jego lokalizacji, w celu spersonalizowania usługi wykorzystujemy geolokalizację odwiedzającego. Geolokalizację ograniczamy do skali miasta, częściowo analizując adres IP. Bardziej precyzyjną geolokalizację wykorzystujemy, jeśli użytkownik zatwierdził taką funkcję. Geolokalizacja działa wyłącznie w czasie odwiedzin na naszej stronie.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ b. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:

Dane te będą przetwarzane przez naszego Partnera Swaven SAS, w Paryżu, we Francji. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.swaven.com/cookie-policy/

Usunięcie:

Okres istnienia pliku cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

2.6.7   Platforma Zarządzania Danymi (Salesforce Audience Studio/Krux)

Informacja / cel:
Ta strona wykorzystuje narzędzie centralizujące odwiedzających na jednej platformie, w celu podzielenia ich na kampanie oraz w celu zbierania informacji o skuteczności kampanii. Różnicowanie odwiedzających jest oparte o unikalne ID (pliki cookie lub pamięć lokalna). Na podstawie odwiedzin na naszej stronie, narzędzie zapewnia również możliwość publikowania indywidualnych informacji produktowych/marketingowych na witrynach stron trzecich. Dane mogą obejmować informacje o sposobie, w jaki użytkownik wszedł na naszą stronę i jak się po niej poruszał. Przeglądarki automatycznie przesyłają niektóre standardowe informacje na każdą stronę, którą użytkownik odwiedzi. Obejmują one adres IP, typ przeglądarki, wybrany język, godziny wejścia, adresy witryn odsyłających. Ponadto narzędzie zapewnia możliwość łączenia danych odwiedzającego (również między urządzeniami) w przypadku zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu, jeżeli wyrazili zgodę.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Wykorzystywane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:
Zebrane dane przekazujemy w celu przetwarzania odpowiednim działom wewnętrznym oraz innym firmom w ramach Grupy Beiersdorf, lub zewnętrznym dostawcom usług i podmiotom przetwarzającym (np. dostawcom usług obsługi platformy, hostingu, wspierających i analitycznych) zgodnie z zakładanym celem przetwarzania (takim jak wyświetlanie kampanii, segmentacja, łączenie danych użytkowników i analiza). Głównym dostawcą usługi jest salesforce.com Germany GmbH, Niemcy. Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie/wycofanie zgody:  
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem tego narzędzia są usuwane po upływie 6 miesięcy braku aktywności. Zgoda może zostać wycofana ze skutkiem „na przyszłość” poprzez zmianę ustawień plików cookie (kliknij tutaj) [Link do strony „ustawienia plików cookie”]. W przypadku zarejestrowanych użytkowników, którzy wyrazili odpowiednią zgodę, dane mogą być łączone z ich profilem konsumenta. W takim przypadku obowiązują odpowiednio zasady usuwania dotyczące profilu konsumenta (np. program lojalnościowy).

Długość życia pliku cookie: do 6 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie, które zostały ustanowione przez tę stronę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

2.6.8 LinkedIn Insight Tag

Informacja / cel:
Na tej stronie używamy LinkedIn Insight Tag, który zbiera metadane, takie jak URL, adres IP, znacznik czasu, cechy charakterystyczne urządzenia i przeglądarki, w celu generowania informacji i raportów dotyczących kampanii, które Cię nie identyfikują. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię za pomocą tych raportów. LinkedIn dostarcza tylko raporty i alerty (które Cię nie identyfikują) dotyczące odbiorców witryny i skuteczności reklam. Możesz kontrolować użycie swoich danych osobowych w celach reklamowych poprzez ustawienia swojego konta na LinkedIn.

Więcej informacji:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Wykorzystywane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:
Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf, a także do zewnętrznych dostawców usług, zgodnie z wymaganymi celami (usługi hostingowe i analityczne).
Głównym dostawcą usług jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Grand Canal Dock, Dublin, 2 Irlandia. Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Cofnięcie zgody:
Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po ostatecznym przetworzeniu danych dotyczących kampanii.

Możesz w dowolnym momencie indywidualnie wycofać – ze skutkiem na przyszłość – swoją zgodę na użycie plików cookie wymagających zgody, poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień plików cookie.

Żywotność plików cookie: do 90 dni.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.6.9 Pinterest Pixel

Informacja / cel:
Ta strona używa Pinterest Pixel sieci społecznościowej Pinterest w celach remarketingowych, aby móc zwrócić się do Ciebie lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej metody.

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Pinterest, gdy tylko wyrazisz zgodę na używanie plików cookie, które wymagają wyrażenia zgody. Poprzez integrację Pinterest Pixel Pinterest otrzymuje informacje, że łączyłeś(-łaś) się z odpowiednią stroną internetową naszej witryny lub kliknąłeś(-łaś) naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany(-na) w Pinterest, Pinterest może przypisać wizytę do Twojego konta.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:
Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Oprócz adresu IP i identyfikatora marketingowego Pinterest otrzymuje również informacje o używanym urządzeniu końcowym, odwiedzanej stronie internetowej oraz godzinie i może przypisać te dane do swojego konta na Pinterest. Pinterest przetwarza te dane na własną odpowiedzialność. Nie mamy wpływu na zbieranie i dalsze przetwarzanie danych przez Pinterest.

Nie można wykluczyć transferu danych do USA. Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz na Pinterest – zobacz Politykę prywatności Pinterest pod adresem https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy Jako odpowiednie zabezpieczenie zawarto standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Cofnięcie zgody:
Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na kilka sposobów: a) odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania przeglądarki; w szczególności powstrzymywanie plików cookie stron trzecich uniemożliwi otrzymywanie reklam stron trzecich; b) dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach na Pinterest pod poniższym linkiem: https://www.pinterest.com/settings/privacy; c) poprzez trwałą dezaktywację w swoich przeglądarkach Firefox, Internet Explorer, Edge lub Google Chrome w odpowiednich ustawieniach w przeglądarce. d) odpowiednio ustawiając swoje preferencje dotyczące plików cookie (kliknij tutaj [Link do strony ustawień plików cookie]). Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

Żywotność plików cookie: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawianych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.6.10 Salesforce/Evergage

Cel/Informacje:

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie Evergage (Salesforce Interaction Studio) do personalizacji. Pozwala nam ono na wyświetlanie spersonalizowanych treści na podstawie działań podejmowanych na stronie (np. kliknięcie, czas oglądania, wpisanie wyszukiwanego hasła) oraz na lepsze zrozumienie potrzeb osób odwiedzających naszą stronę. Na przykład, jesteśmy w stanie pokazać Ci produkty, które mogą Ci się spodobać lub, jako użytkownik programu lojalnościowego myNIVEA, wysłać Ci wiadomość e-mailem, jeśli zapomniałeś produktów w swoim koszyku. 

Wykorzystywane pliki cookie: Typ C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sekcję plików cookie.  

Odbiorcy:

Przekazujemy również zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek powiązanych w ramach Grupy Beiersdorf lub do zewnętrznych usługodawców, podmiotów przetwarzających umowy (np. dostawców usług związanych z platformą, hostingiem, wsparciem i analizą) zgodnie z wymaganymi celami (w przypadku analizy strony internetowej). Głównym dostawcą usług jest salesforce.com Germany GmbH, Niemcy. Dostawcy platformy/hostingu będą mieli dostęp do danych osobowych z kraju trzeciego (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 GDPR z tymi dostawcami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Wycofanie/usunięcie:

Możesz wyłączyć Evergage za pośrednictwem ustawień plików cookie tutaj.

Jeśli dane te zostaną połączone z Twoim profilem, zostaną one odpowiednio usunięte, gdy usuniesz swój profil myNIVEA.

Czas życia plików cookie: do 180 dni (dotyczy to wyłącznie plików cookie zapisanych na tej stronie).

Okres przechowywania: 2 lata (dotyczy to wyłącznie danych zebranych z plików cookies).

Podstawa prawna: 

Art. 6 (1) a GDPR (zgoda)

2.6.11 Aktywności Floodlight/DV360

Informacja / cel:
Ta strona używa tagu Floodlight DV360 do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych, aby ograniczyć częstotliwość wyświetlania określonej reklamy oraz wyświetlać tylko reklamy, które są odpowiednie dla Ciebie i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W szczególności zbierane i przechowywane są informacje o reklamach, w które klikasz, a także Twoje wcześniejsze zachowania użytkownika na stronach internetowych osób trzecich. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiegać ich wyświetlaniu więcej niż raz. Dodatkowo Google może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę Google, a później wybiera naszą stronę internetową w tej samej przeglądarce i coś tam kupuje. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adresy e-mail, nazwiska lub adresy. 

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Poprzez integrację tagu Floodlight Google otrzymuje informację, że łączyłeś(-łaś) się z odpowiednią stroną internetową naszej witryny lub kliknąłeś(-łaś) naszą reklamę.

Dodatkowo używane tagi Floodlight pozwalają nam zrozumieć, czy wykonujesz określone działania na naszej stronie internetowej po obejrzeniu jednej z naszych reklam internetowych/reklam wideo na innej platformie lub kliknięciu na nią (śledzenie konwersji). Google używa tego pliku cookie, aby poznać zawartość oglądaną przez Ciebie na naszych stronach internetowych, aby później wysyłać Ci ukierunkowane reklamy. 

Wykorzystywane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie“.

Odbiorcy:
Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (jak np. dostawca usług zarządzania platformą, dostawca usług analitycznych) zgodnie z wymaganymi celami (zarządzanie kampaniami reklamowymi). Głównym dostawcą usług jest Google Ireland Ltd z Irlandii. Dostawcy platformy/hostingu będą mieli dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Cofnięcie zgody:
Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na kilka sposobów: a) odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania przeglądarki; w szczególności powstrzymywanie plików cookie stron trzecich uniemożliwi otrzymywanie reklam stron trzecich; b) poprzez instalację wtyczki dostarczonej przez Google https://www.google.com/settings/ads/plugin c) dezaktywując pliki cookie w przeglądarce pod adresem http://www.aboutads.info/choices d) odpowiednio ustawiając swoje preferencje dotyczące plików cookie [link do strony z ustawieniami plików cookie]

Żywotność plików cookie: do 180 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie, które zostały ustawione przez tę witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.7 Google Tag Manager

Informacja / Cel:

Strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager.

Odbiorcy:

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

2.8 Okienka wyskakujące przy kampaniach / newsletterach / programach lojalnościowych (wtyczka OptinMonster)

Cel / Informacje:

Strona używa wyskakujących okienek, aby umożliwić Ci szybki i prosty udział w kampaniach bądź zapisanie się  Programu Lojalnościowego. Cel każdej kampanii / programu lojalnościowego jest opisany w odpowiedniej sekcji poniżej i jest niezależny od udostępnienia takiej funkcjonalności w formie wyskakujących okienek.

Czasami stosujemy funkcje, pozwalające abyś widział/-a wyskakujące okienka wyłącznie pod pewnymi warunkami, np. wyłącznie przy pierwszej wizycie na stronie bądź ustawiamy częstotliwość z jaką takie okienka będą się pojawiać.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ b. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (np. dostawców usług hostingowych, usług wsparcia, usług analitycznych) w związku z wymaganymi celami (w celu przeprowadzenia danej kampanii/wysłania newslettera/realizacji programu lojalnościowego). Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  W celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, uzgodniliśmy z takimi dostawcami standardowe zapisy umowne zgodnie z Artykułem 46 RODO.  Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie / Sprzeciw:

Możliwość usunięcia podanych danych zależy od rodzaju kampanii / newslettera / programu lojalnościowego, zgodnie z informacjami znajdującymi się w odpowiedniej sekcji kampanii / newslettera / programu lojalnościowego.

Okres istnienia pliku cookie: do 12 miesięcy, zasadniczo 30 dni (dotyczy to wyłącznie plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wówczas, gdy przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, opisanym powyżej)

2.9 Chatbot (LoyJoy)

Informacja / Cel:

Niniejsza strona internetowa zawiera funkcję, która umożliwia prowadzenie z nami spersonalizowanego dialogu za pomocą usługi chatbot. Dzięki naszemu chatbotowi możesz wziąć udział w akcjach testowania naszych produktów lub dołączyć do Klubu Moja NIVEA. Dlatego zbieramy różne dane dotyczące komunikacji/interakcji, przekazywane przez Ciebie. Daje nam to również możliwość ich analizowania i oceniania dla celów statystycznych.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ b. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane do stosownych działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania, do innych spółek stowarzyszonych w Grupie Beiersdorf lub do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane w ramach umowy (jak np. dostawcy usług hostingu), zgodnie z wymaganymi celami (aby obsługiwać chatbot i zrealizować wymaganą usługę (np. dołączyć do Klubu Moja NIVEAitp.). Głównym dostawcą usług jest Loyjoy GmbH z Muenster w Niemczech. Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieć dostęp do danych osobowych z kraju trzeciego (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodne z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Sprzeciw:

Okna dialogowe czatu w chatbocie będą automatycznie usuwane po 48 godzinach. Użytkownik ma możliwość wcześniejszego usuwania danych w menu chatbota i może korzystać z dalszych praw w zakresie prywatności. W zależności od wybranych celów, obowiązują stosowne okresy przechowywania danych wskazane w odpowiednim kontekście (patrz poniżej).

Żywotność plików cookie: do 24 miesięcy (dotyczy to wyłącznie tych plików cookie, które zostały ustawione przez niniejszą stronę internetową).

Podstawa prawna:

Art. 6 ust.1 lit. b RODO w zakresie realizacji postanowień regulaminu chatbota, art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w zakresie działań marketingowych dokonywanych za pomocą chatbota.

2.10 Kampanie rozszerzonej rzeczywistości (Zappar)

Cel / informacje: 

Na stronie internetowej znajdują się funkcje rzeczywistości rozszerzonej (AR). Aby działać zgodnie z przeznaczeniem, będzie ona wymagać dostępu do kamery w Twoim urządzeniu, jednak zdjęcia lub filmy z Twojego urządzenia nie będą zbierane ani przechowywane. Strona wykorzystuje i tworzy statystyki po to, by mierzyć wydajność i funkcjonalność kampanii rozszerzonej rzeczywistości. Unikalny profil użytkownika nie zostanie utworzony. Aby uzyskać bardziej szczegółowe statystyki i skierować Cię do Twojej lokalnej strony internetowej, ustalimy lokalizację Twojego adresu IP. Twój adres IP zostanie usunięty możliwie jak najszybciej i nie będzie przechowywany w statystykach. Używane pliki cookies: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Pliki cookies”.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane odpowiednim działom wewnętrznym w celu ich przetwarzania oraz innym spółkom stowarzyszonym w Grupie Beiersdorf lub zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych na podstawie umowy (np. dostawcom usług hostingowych i usług przetwarzania danych) zgodnie z wymaganymi celami (do realizacji kampanii AR oraz mierzenia wydajności). Głównym dostawcą usług jest firma Zappar Ltd, The Barley Mow Centre; 10 Barley Mow Passage, Londyn W4 4PH, Zjednoczone Królestwo (SC394617). Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieć dostęp do danych osobowych z państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / sprzeciw:

Zdjęcia lub filmy z Twojego urządzenia nie będą zbierane ani przechowywane. Do określenia lokalizacji użyjemy adresu IP, który później zostanie usunięty i nie będzie przechowywany w statystykach. Usunięcie zwykle następuje w ciągu kilku sekund, ale w pewnych warunkach może zająć nawet 24 godziny.

 Podstawa prawna:

Art. 6 (1) b RODO (na podstawie umowy – w celu zapewnienia funkcji AR), Art. 6 (1) f RODO (uzasadniony interes, jak opisano powyżej)

2.11 Treści w mediach społecznościowych generowane przez użytkownika (przez squarelovin)

Cel / Informacja:
Ta strona pozwala na wyświetlanie treści pochodzących od użytkowników social mediów po ich zatwierdzeniu. Treść widoczna za pośrednictwem tego narzędzia opiera się o funkcjonalne pliki cookie (np. język, ostatnia załadowana i obejrzana treść) i służy wygodzie użytkownika. Dane te wykorzystujemy także w celach analitycznych i statystycznych. Więcej informacji na: 
https://squarelovin.com/privacy

Wykorzystywane pliki cookie: Typ b. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie” .

Odbiorcy:
Zebrane dane przekazujemy w celu przetwarzania odpowiednim działom wewnętrznym oraz innym firmom w ramach Grupy Beiersdorf, lub zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom przetwarzającym na zasadach umownych (np. dostawcom hostingu, usług przetwarzania) zgodnie z zakładanymi celami przetwarzania (aby wyświetlać na tej stronie treści z mediów społecznościowych). Głównym dostawcą usługi jest Anchor Media GmbH, Niemcy. Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie:

Długość życia pliku cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie, które zostały ustanowione przez tę stronę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes)

2.12 Captcha

Cel / Informacja:

W określonych przypadkach niniejsza strona korzysta z Google reCAPTCHA (wersja 2), aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane programy/boty. Pomaga to zachować bezpieczeństwo naszej strony i uniknąć rozsyłania spamu do użytkowników. Stanowi to również nasz prawnie uzasadniony interes i spełnia nasz obowiązek prawny.

Zbierane dane to informacje dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania, takie jak dane dotyczące urządzeń i aplikacji oraz wynik kontroli integralności. Dane te będą wysyłane do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Nie będą one wykorzystywane przez Google do spersonalizowanych reklam.

Więcej informacji można znaleźć w ich polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy. Dalszą dokumentację można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/recaptcha/https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:

Informacje osób trzecich: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie:
Żywotność plików cookie: do 24 miesięce (dotyczy to tylko plików cookie, które zostały ustawione przez tę witrynę)

Podstawa prawna:

Art. 6 (1) c RODO (gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego)
Art. 6 (1) f RODO (przetwarzanie danych zgodnie z wyżej wspomnianym prawnie uzasadnionym interesem)

3. DALSZE OFEROWANE USŁUGI (ON- I OFFLINE)

Poza czysto informacyjnym użytkowaniem naszej strony, oferujemy różne inne usługi, na potrzeby których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jeśli używamy zakontraktowanych dostawców usług dla poszczególnych funkcji naszej oferty, lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane w celach reklamowych, poinformujemy o tym szczegółowo w kolejnych procesach poniżej.  

Zewnętrzni dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz upoważnieni, są związani przez nasze instrukcje i regularnie sprawdzani.  

Możemy także ujawniać Państwa dane podmiotom trzecim, kiedy oferujemy promocje, loterie, umowy lub podobne usługi wraz z naszymi partnerami. Dalsze informacje mogą być uzyskane z chwilą podania danych, lub w opisie usług poniżej.

W przeciwieństwie do 
1.2, w niektórych przypadkach spółka Beiersdorf jest administratorem usług oferowanych poniżej, które zostały już Państwu przedstawione jako część komunikacji. Jeśli w związku z tym, poczynione jest odniesienie do postanowień niniejszej polityki prywatności np. przez link, a administrator został wskazany, np. w stopce/podpisie maila lub ulotki, ta osoba jest administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), może mieć miejsce międzynarodowy transfer danych. Poinformujemy Państwa o konsekwencjach takich okoliczności w opisie usług poniżej.

3.1 Kontakt/Komunikacja/Współpraca

Cel / informacje: 

W przypadku komunikacji i/lub współpracy z nami, np. za pośrednictwem wiadomości email lub poprzez kontakt przez naszą stronę internetową, platformę wymiany danych, jako konsument, osoba testowa, partner biznesowy lub klient, dane, które Państwo przekazują (adres email, a jeśli dotyczy, także imię i numer telefonu, lub dane osobowe przekazane w trakcie konwersacji) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, prośby, reklamacje lub w celach związanych z korespondencją biznesową. Usuwamy dane, o których mowa powyżej, kiedy ich przechowywanie nie jest konieczne, jeśli nie istnieje ustawowy obowiązek retencji lub jeśli nie ma konieczności kontrolowania okresów przedawnienia.

W przypadku kontaktu telefonicznego, możemy zapytać Państwa o zgodę na nagrywanie rozmowy w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi lub w celach szkoleniowych. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na nagrywanie, będziemy przetwarzać wszelkie informacje, których udzielą nam Państwo podczas rozmowy (treść rozmowy w tym ewentualnie dane wrażliwe jak np. dane dotyczące stanu zdrowia, jak również Państwa numer telefonu lub inne dane osobowe).

W trakcie przetwarzania danych uzyskanych w drodze komunikacji, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami prawnymi dla wewnętrznej weryfikacji lub zgodnie z poszczególnymi prośbami o komunikację.

Natomiast w przypadku złożenia reklamacji podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. W celu zwalczania terroryzmu, jesteśmy zobowiązaniu przeprowadzić porównanie z listą sankcji. Z tego względu, przetwarzamy Państwa dane również na potrzeby porównania z tymi listami. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w Grupie Beiersdorf w celu zapobiegania oraz śledzenia przestępstw i innych czynów zabronionych. Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu zgodnie z postanowieniami pkt 4. W przypadku, gdy klient chce uzyskać informacje za pomocą naszego wewnętrznego narzędzia zarządzania klientami, dane osobowe będą zazwyczaj usuwane w ciągu roku. W wyjątkowych sytuacjach dane będą przechowywane dłużej, jeśli dane są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy i źródła:
W celu zwalczania terroryzmu jesteśmy prawnie zobowiązani do przeprowadzania porównania z listami sankcyjnymi. W związku z tym przetwarzamy również Twoje dane, aby spełnić wymogi prawne dotyczące porównania z tymi listami. Ponadto przetwarzamy Twoje dane w Grupie Beiersdorf w celu zapobiegania przestępstwom i innym wykroczeniom oraz prowadzenia związanych z nimi dochodzeń, w celu oceny i kontroli ryzyka, w celu komunikacji wewnętrznej oraz dla odpowiednich celów administracyjnych.

Jeśli jesteś partnerem biznesowym, porównamy Twoje dane z opublikowanymi listami nieprawdziwych dostawców (np. listy ostrzegawcze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Bundesanzeiger Verlag GmbH), aby podjąć świadomą decyzję w kwestii ewentualnych płatności. W niektórych przypadkach regularnie sprawdzamy też Twoją zdolność kredytową (np. przy zawieraniu umów). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest minimalizacja ryzyka finansowego. W tym celu współpracujemy z agencjami kredytowymi, od których otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Twoje imię i nazwisko oraz Twoje dane kontaktowe do agencji kredytowych.

Jeśli jesteś klientem biznesowym lub partnerem, konieczne może być przekazanie Twoich danych osobowych potencjalnym nabywcom w ramach transakcji firmowej. W trakcie procesu due diligence zwykle przetwarzane są dane zanonimizowane. Jednak w szczególnych indywidualnych przypadkach konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Nasz prawnie uzasadniony interes wiąże się z realizacją transakcji firmowej.

Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (np. dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług call center) zgodnie z wymaganymi celami (np. do nawiązywania kontaktów, prowadzenia korespondencji biznesowej i obsługi klienta). Dostawcy platformy/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państwa trzeciego (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Sprzeciw:

Dane pojawiające się w tym kontekście są usuwane, kiedy ich dalsze przechowywanie nie jest potrzebne, chyba że istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania lub konieczność przestrzegania terminów przedawnienia.

W przypadku zapytań od konsumentów, składanych za pośrednictwem wewnętrznego narzędzia do zarządzania korespondencją z konsumentami, dane osobowe będą z reguły usuwane po upływie jednego roku. W drodze wyjątku mogą być przechowywane dłużej, jeśli będzie to konieczne w celu wysunięcia, prowadzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Nagrane rozmowy są przechowywane przez okres maksymalnie 90 dni.

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z pkt. 4.I

 Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda: nagranie rozmowy telefonicznej)

Art. 6 (1) b RODO (podczas przetwarzania danych w kontekście umowy lub sytuacji podobnej do umowy)

Art. 6 (1) c RODO (gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego)

Art. 6 (1) f RODO (przy przetwarzaniu danych zgodnie z wyżej wspomnianym uzasadnionym interesem opisanym powyżej)

3.2 Newsletter

Cel / informacje: Newsletter zawiera wiadomości, oferty i inne informacje o wybranych markach Beiersdorf. Poprzez subskrybowanie newslettera otrzymają Państwo, zgodnie z każdorazową wyrażoną przez Państwa zgodą, spersonalizowane informacje o produktach, usługach lub sugestie do uczestnictwa w promocjach, takich jak konkursy lub testy produktów przez wiadomość email.

Wraz z Państwa subskrypcją na newsletter, otrzymają Państwo newsletter dopasowany do Państwa potrzeb (jeśli newsletter jest „spersonalizowany”, „zindywidualizowany” lub „modyfikowany”). Dokonujemy ewaluacji Państwa zachowania dotyczącego zakupów oraz poruszania się (np. kliknięcia) na naszych stronach internetowych lub w newsletterze w celu skompilowania informacji istotnych dla Państwa.  

Używamy także narzędzi remarketingowych, by pokazać Państwu odpowiednie reklamy online.  
Odbiorcy:
Dane będą przekazywane do naszej platformy zarządzania klientami, do której mogą mieć dostęp również nasi dostawcy usług w celu technicznego wsparcia i implementowania newslettera. Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Usunięcie / Cofnięcie zgody:
Te zebrane dane będą automatycznie usuwane po 24 miesiącach, jeśli nie podejmują Państwo działania w związku z otrzymaniem newslettera (bezczynność).  Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby dalej otrzymywać newsletter, mogą Państwo zrezygnować z jego subskrypcji w dowolnej chwili. W celu rezygnacji z subskrypcji należy kliknąć link zawarty w każdym newsletterze, będą Państwo następnie przeprowadzeni przez proces rezygnacji z subskrypcji, alternatywnie mogą Państwo wysłać do nas maila ze swoją rezygnacją.

Jeśli Twój profil nie został zweryfikowany w procesie tak zwanej podwójnej zgody (double opt-in), zostanie usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:

 Art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda).

3.3 Kampanie (np. Loterie, Badania, Testy Produktów)

Cel / informacje: 

Jeśli uczestniczą Państwo w loterii, badaniach lub podobnych kampaniach, używamy przekazanych przez Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia kampanii. Więcej informacji na temat celów mogą Państwo znaleźć w odpowiednich regulaminach kampanii.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów, podmiotów powiązanych wewnątrz Grupy Beiersdorf, lub do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających (np. hostingodawców, podmiotów świadczących usługi transportowe, dostawcy usług przetwarzania) zgodnie z wymaganymi celami (by przeprowadzić kampanię). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie:

Państwa dane będą usunięte po ostatecznym przetwarzaniu danych na potrzeby kampanii (patrz regulamin uczestnictwa), chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi przepisami o retencji lub przepisami o terminach przedawnienia.

Przekazanie Państwa danych osobowych jest konieczne na potrzeby wykonania umowy, kiedy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji tej umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wypełnienia celu do jakiego zostały zebrane.

Więcej informacji znajduje się w odpowiednich regulaminach kampanii.

Podstawa prawna: w zależności od typu kampanii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja postanowień regulaminów - (loteria), art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda - (konkursy, testy). Więcej informacji na temat podstaw prawnych mogą Państwo znaleźć w odpowiednich regulaminach kampanii. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie czynności, które nie są niezbędne do realizacji postanowień regulaminów (np. upublicznienie danych oraz prac zwycięzców konkursów).

3.4 Profil Logowania

Cel / informacje: 

Rejestrując się użytkownik zyskuje możliwość pisania recenzji, tworzenia listy ulubionych produktów, otrzymywania newslettera, oraz korzystania z korzyści w Klubie Moja NIVEA a my udostępnimy jedynie spersonalizowaną treść na podstawie zachowania użytkownika; użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną i wykorzystywanie danych do badania rynku i w celach reklamowych. Możemy następnie wysyłać użytkownikowi zindywidualizowane reklamy dotyczące naszych produktów lub usług.
Odbiorcy:
Zebrane dane możemy przekazywać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnym za hosting, systemy zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (w celu przeprowadzenia usług reklamowych). Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych zostali wskazani w pkt 1.5 niniejszej Polityki Prywatności.
Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Usunięcie / Cofnięcie zgody:
Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po wylogowaniu się z programu, chyba że będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub z ustawami o ograniczeniach. Aby usunąć twoje dane, zaloguj się na konto klienta i zakończ proces wypisania lub wyślij nam swoje wypłaty do przetwarzania danych przez e-mail. Usuwamy twoje dane osobowe automatycznie po 24 miesiącach bezczynności
Informacja dotycząca zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania znajduje się w pkt 1.6 niniejszej Polityki Prywatności.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do utworzenia konta. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia konta.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w regulaminie oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgoda).

3.5 Program Lojalnościowy MOJA NIVEA

Cel / Informacje:

Celem Programu Lojalnościowego jest personalizacja Twojego doświadczenia, jako członka MOJA NIVEA. Po zarejestrowaniu się w naszym programie lojalnościowym (online bądź offline) [mojaNIVEA], będziesz otrzymać indywidualnie dopasowane i spersonalizowane materiały, takie jak osobisty magazyn klienta, próbki produktów czy oferty specjalne. np. mailem, pocztą, sms’em bądź w formie reklamy internetowej za pośrednictwem naszych własnych kanałów bądź kanałów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe (np. Facebook). W tym celu wykorzystujemy podane przez Ciebie dane kontaktowe (np. adres mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu) oraz wszelkie inne dane kontaktowe powiązane z Twoim profilem w mediach społecznościowych. Takie dane kontaktowe zostaną powiązane w haszowanej (zaszyfrowanej) formie z dostawcami mediów społecznościowych.

Abyśmy mogli zapewnić Ci odpowiednio spersonalizowane doświadczenie – tj., w odpowiednim momencie, za pośrednictwem odpowiedniego kanału, z odpowiednią treścią i właściwym, spersonalizowanym przekazem – łączymy Twoje dane i wzbogacamy je o dodatkowe informacje, np. dane geolokalizacyjne oraz dane profilowe ze wszystkich punktów kontaktowych, wliczając w to strony internetowe i media społecznościowe.

W tym celu analizujemy również (wcześniejszą) ilość Twoich kliknięć, otwarć maila, a także dokonanych przez Ciebie zakupów jak i aktywność na naszej oraz innych stronach / w aplikacjach, na stronach mediów społecznościowych (np. w kontekście zamieszczonych tam reklam) bądź w ramach newslettera, tak aby dostosować do Ciebie odpowiednie treści. Na tej podstawie możemy się również dowiedzieć, czy jesteś aktywnym użytkownikiem lub automatycznie usunąć Twoje konto w razie braku aktywności (patrz poniżej). Dodatkowo wykorzystujemy takie dane, aby skontaktować się z Tobą bezpośrednio, uwzględniając rozpoczęte bądź dokonane przez Ciebie transakcje zakupu. Na tej podstawie tworzymy profil użytkownika, tak aby móc opracować treści odpowiednio spersonalizowane dla Ciebie.

Dodatkowo nie wykluczamy możliwości gromadzenia danych wrażliwych, takich jak dane dotyczące zdrowia (alergii czy chorób skórnych). Aczkolwiek będziemy je przetwarzać, tylko jeśli wyrazisz na to swoją zgodę.

I na koniec wykorzystujemy również Twoje dane do analizy i poprawy skuteczności naszych usług. Twoje dane osobowe będą zatem przechowywane i wykorzystywane do celów przeprowadzania analiz rynku oraz do celów informacyjnych związanych z produktami. Obejmuje to również informacje przekazywane przez Ciebie w związku z promocjami / kampaniami.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (np. dostawców usług hostingowych, usług wysyłkowych, dostawców usług przetwarzania) w związku z wymaganymi celami (w celu wysyłki magazynu, próbek produktów, materiałów reklamowych, korespondencji, itd.) Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, uzgodniliśmy z takimi dostawcami standardowe zapisy umowne zgodnie z Artykułem 46 RODO.  Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie / Cofnięcie zgody / Sprzeciw:

Twoje dane zostaną usunięte w momencie, gdy usuniesz swoje konto/profil, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem ich przechowywania bądź z ustawowym okresem przedawnienia. Aby usunąć swoje dane, zaloguj się na konto i użyj dostępnej funkcji usuwania bądź prześlij do nas mailem cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. Masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec metod kontaktu bezpośredniego na swoim koncie / profilu, wyłączając taką metodę kontaktu. Możesz również przesłać do nas swoje żądanie, używając do tego formularza kontaktowego. Usuwamy automatycznie Twoje dane osobowe najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności.

Jeśli Twój profil nie został zweryfikowany w procesie tak zwanej podwójnej zgody (double opt-in), zostanie usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w regulaminie oraz

art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

a oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych)

3.6 Przesyłki pocztowe

Cel / Informacje:

Jako wybrany klient, partner biznesowy, osoba testująca i/lub konsument, otrzymają Państwo również od nas drogą pocztową (listem): indywidualną informację o produktach, oferty, wiadomości i próbki produktów.
    
Jest to szczególna forma marketingu bezpośredniego, która jest także naszym uzasadnionym interesem i poprawia wskaźnik utrzymania klienta poprzez wysyłanie wyżej wymienionym osobom wyłącznych informacji.
Odbiorcy:
Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów, podmiotów powiązanych z Grupy Beiersdorf, lub do dostawców usług zewnętrznych, wykonawców (np. dostawców usług zarządzania klientami/konsumentami, agencji marketingowych, operatorów usług pocztowych) zgodnie z wymaganymi celami (wysyłka przesyłek pocztowych). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Usunięcie / Sprzeciw:
Państwa dane będą usunięte w chwili Państwa rezygnacji z subskrypcji, chyba że stoi to w sprzeczności z ustawowymi wymogami dotyczącymi retencji lub przewidzianymi okresami przedawnienia. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się otrzymywaniu dalszej korespondencji pocztowej w sposób przewidziany w liście lub na podstawie akapitu dotyczącego sprzeciwu poniżej. Usuwamy Państwa dane osobowe automatycznie po 24 miesiącach Państwa bierności (np. jeśli nie wykorzystują Państwo wysyłanych kuponów).
Podstawa prawna: art. 6 ust. lit f) RODO

3.7 Oceny i recenzje

Cel / Informacje:

Użytkownicy mają możliwość przesyłania ocen i recenzji produktów oraz procesów lub innych ocen dotyczących ofert zamieszczonych na stronie, zgodnie z warunkami korzystania ze strony. Z tego względu gromadzimy dane dostarczone przez użytkowników podczas dodawania treści ocen i recenzji.

W przypadku, jeżeli strona wymaga szczególnej zgody dla danych wrażliwych, przetwarzamy także informacje wrażliwe (np. przez zdjęcia lub opis) dotyczące Twojego zdrowia, rasy, pochodzenia etnicznego, szczególnie w przypadku produktów przeznaczonych do zwalczania problemów skórnych.

Fakt, iż użytkownicy mogą podzielić się swoją swobodną opinią na temat produktów oraz że takie recenzje mogą pojawiać się na stronach podmiotów trzecich w spseudonimizowany sposób, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

 Dane, które dostarczasz, wykorzystujemy w celu opublikowania i utrzymywania widoczności Twojej recenzji i oceny na naszej stronie, zgodnie z warunkami korzystania z naszej strony. Twoja recenzja zostanie opublikowana wraz z Twoim pseudonimem/Nickiem.Możesz przejrzeć swoją recenzję przed jej opublikowaniem. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, jeśli strona trzecia uzna je za bezprawne. Dodatkowe informacje znajdują się w naszych warunkach korzystania ze strony.

Przekazane przez Ciebie dane wykorzystujemy także w naszym uzasadnionym interesie, aby upewnić się, że Twoja opinia nie opiera się na nieuczciwych zachowaniach, programach automatycznych czy botach. Dlatego możesz otrzymać e-mail weryfikacyjny, aby potwierdzić swój adres e-mail, chyba że zalogowałeś(-łaś) się za pomocą konta użytkownika.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ a. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:

Przekazujemy zbierane dane do stosownych działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania, a także do innych przedsiębiorstw powiązanych w Grupie Beiersdorf lub do usługodawców zewnętrznych, dostawców (np. dostawców usług hostingowych i dostawców usług zarządzania relacjami z klientami) zgodnie z wymaganymi celami (publikacja na stronie). Dostawcy platformy/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne, zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie / Sprzeciw:

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po usunięciu konta użytkownika lub po otrzymaniu stosownej prośby. Dane osobowe użytkowników, którzy otrzymali tylko e-mail weryfikacyjny lub nie mają konta użytkownika, zostaną usunięte lub zanonimizowane po otrzymaniu stosownej prośby o ich usunięcie. Opublikowane wcześniej recenzje zwykle pozostaną widoczne pod opublikowanym nickiem/pseudonimem, chyba że wyślesz osobną prośbę o ich usunięcie.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

3.8 Czat na żywo

Cel / Informacja:

Ta strona korzysta z oprogramowania czatu na żywo. Userlike wykorzystuje pliki cookie w celu udostępniania zawartości czatu podczas przeglądania strony, a także aby połączyć użytkownika z tym samym operatorem (jeśli to możliwe) podczas ponownego czatowania.

Jeśli wiadomość użytkownika ma zostać przetłumaczona na język operatora podczas rozmowy, a wiadomość operatora na język użytkownika końcowego, tłumaczenie to można uzyskać za pomocą oprogramowania do tłumaczenia maszynowego.

Zebrane dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowania na stronie internetowej i nie są łączone z danymi posługującego się pseudonimem, chyba że dane osobowe podawane są dobrowolnie podczas korzystania z czatu na żywo.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:

Zebrane dane możemy przekazać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. centra telefoniczne) zgodnie z wymaganymi celami (osobista konsultacja).

Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie:

Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po wylogowaniu się z czatu, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu.

Dobrowolne podanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeśli dane osobowe użytkownika nie zostaną dostarczone, nadal możemy zaoferować użytkownikowi usługi czatu na żywo.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w Sekcji Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 180 dni

Maksymalny okres przechowywania danych: do 60 dni.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (sytuacja podobna do umowy).

3.9 Akcja PODWÓRKO NIVEA

Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Będziemy wysyłać spersonalizowane reklamy naszych produktów lub usług oraz zapraszać do wzięcia udziału w kampaniach, takich jak konkursy czy badania produktów.

Uczestnicząc w Akcji Podwórko NIVEA, użytkownik może brać udział w konkursach związanych z akcja Podwórko NIVEA, korzystać ze spersonalizowanych treści i porad.

Ponadto będziemy wykorzystywać jego dane, aby analizować i poprawiać skuteczność naszych witryn.

Zebrane dane możemy przekazywać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnym za hosting, dostawy, marketing) zgodnie z wymaganymi celami (np. wysyłanie czasopism, próbek produktów, reklam itp.).

Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po rezygnacji z programu, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu. W celu usunięcia danych, użytkownik musi zalogować się na konto klienta i zakończyć proces wypisania lub wysłać e-mailem wycofanie zgody na przetwarzanie danych. W razie 18 miesięcy bezczynności użytkownika, jego dane zostaną automatycznie usunięte.

Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeżeli jednak dane użytkownika nie zostaną podane to nie może on wziąć udziału w akcji.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie określonym regulaminami konkursów związanych z programem Podwórek oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wysyłania spersonalizowanych treści marketingowych.

3.10 Ankiety

Cel / Informacja:
Kiedy bierzesz udział w ankietach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opisanym w formularzu zgody. Zbierane dane obejmują pytania dotyczące zamierzonego celu ankiety lub podobnej kampanii, a także dodatkowe informacje socjodemograficzne dotyczące Ciebie. Możesz wziąć udział w ankiecie bez podawania swoich danych, chyba że zostało to objęte wyrażoną zgodą.

W przypadku niektórych badań i ankiet konieczne jest techniczne zapewnienie, że nie jest możliwe podwójne uczestnictwo lub wznowienie badania. Można to zrobić na przykład za pomocą zindywidualizowanych linków lub plików cookie.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie”.

Odbiorcy:
Przekazujemy zbierane dane do stosownych działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania, a także do innych przedsiębiorstw powiązanych w Grupie Beiersdorf lub do usługodawców zewnętrznych, podmiotów przetwarzających dane na podstawie umowy (np. platforma, hosting, analitycy) zgodnie z wymaganymi celami (aby przeprowadzić badanie). Dostawcy platformy/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne, zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie danych:
Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetwarzaniu ankiety lub podobnej kampanii (patrz warunki uczestnictwa), chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania lub zasadami przedawnienia. Zwykle dane zostaną usunięte po dwóch latach.

Żywotność plików cookie: do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie, które zostały ustawione przez tę witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 (1) a RODO (zgoda). 

3.11 Przewodnik SKiN GUiDE

Cel / Informacje:

Przewodnik SKiN GUiDE daje Ci możliwość otrzymania spersonalizowanych rekomendacji produktowych na podstawie zdjęć (szczególnie zdjęć typu selfie). Wymaga to dostępu do funkcji aparatu (selfie) w telefonie.

Przewodnik SKiN GUiDE analizuje Twoją twarz, wykorzystując Twoje zdjęcie selfie i określa na tej postawie wygląd, gładkość i elastyczność Twojej skóry. Mogą pojawić się dodatkowe pytania, które w zależności od udzielonej przez Ciebie odpowiedzi, mogą również zawierać Twoje wrażliwe dane zdrowotne. Takie funkcjonalności nie wymagają rejestracji. Opcjonalnie, po wpisaniu adresu e-mail w odpowiednim polu, otrzymasz e-mailem wynik testu i inne zalecenia SKiN GUiDE. Nie oznacza to jednak, że będziesz otrzymywać regularny newsletter.

Po tym, jak dodatkowo zarejestrujesz się w naszym programie lojalnościowym, będziesz mieć dostęp do dodatkowych funkcji. Dzięki cyfrowemu dziennikowi skóry możesz kontrolować jej stan i będziesz otrzymywać zalecenia co do codziennej jej pielęgnacji i proponowanych zabiegów. Dodatkowo dane zarejestrowanych użytkowników pozwolą nam usprawnić zastosowaną technologię.

Dalsze informacje na temat zasad korzystania z przewodnika SKiN GUiDE są dostępne w zakładce – Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewodnika SKiN GUiDE.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych spółek stowarzyszonych w ramach Grupy Beiersdorf bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (np. dostawców usług hostingowych, dostawców platform, analityków) w związku z wymaganymi celami (w celu przeprowadzenia analizy). Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, uzgodniliśmy z takimi dostawcami standardowe zapisy umowne zgodnie z Artykułem 46 RODO.  Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie:

Dane osobowe użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji, będą usuwane najpóźniej w przeciągu 24 godzin i nie będą dalej przetwarzane.

W przypadku opcjonalnego podania adresu e-mail, na który mają być wysyłane wyniki testu, dane zostaną automatycznie usunięte najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności.

Dane zarejestrowanych użytkowników będą usuwane z chwilą usunięcia konta użytkownika. Nie obejmuje to danych, które wykorzystujemy do dalszego badania technologii. Dane takie są oddzielane od profilu i w związku z tym nie są do niego więcej przypisywane. Dane takie zostaną usunięte po ustaniu celu badania.

Podstawa prawna:

Art. 6 ustęp 1 litera a RODO w połączeniu z Art. 9 ustęp 2 litera a RODO (zgoda)

Art. 6 ustęp 1 litera f RODO w połączeniu z Art. 9 ustęp 2 litera j RODO (uprawnienie do przeprowadzania badań)

4. OKRES, PRZEZ JAKI PRZECHOWYWANE SĄ DANE UŻYTKOWNIKA

Przekazane przez użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi.

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odpowiednio w każdym punkcie niniejszej Polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie możliwość wyrejestrowania użytkownika z serwisu, przez co rozumie się możliwość usunięcia indywidualnego konta Użytkownika. Możliwość wyrejestrowania użytkowania powstaje na skutek trwałego zaprzestania korzystania z serwisu dostępnych po uprzedniej rejestracji w Serwisie, przy czym poprzez trwałe zaprzestanie korzystania rozumie się brak podejmowania aktywności polegających na korzystaniu z serwisu/aplikacji/usług dodatkowych przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Postanowienia niniejszego punktu w żaden sposób nie ograniczają, ani nie wyłączają możliwości samodzielnego wyrejestrowania się przez użytkownika, ani nie wyłączają uprawnień użytkownika do ponownego założenia konta.

W celu dochowania należytej staranności poinformujemy takiego użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o możliwości usunięcia konta oraz wyznaczymy mu dodatkowy 14–dniowy termin na podjęcie aktywności. W przypadku wyrejestrowania użytkowania z serwisu usuniemy konto, w tym wszystkie dane związane z kontem.

5. SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzania swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych od momentu złożenia nam takiego oświadczenia.

Jeśli opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na ważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jest tak w przypadku, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności w celu wypełnienia umowy z Państwem, co zostało opisane przez nas w opisie funkcji / usług. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu, prosimy Państwa o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych. Jeśli zgłosili Państwo uzasadniony sprzeciw, zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy na przekonujące powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.
 
Oczywiście, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. Mogą Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie pod wskazanym powyżej adresem kontaktowym administratora.

6. REALIZACJA PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik ma prawo poprosić o usunięcie lub zablokowanie danych w całości lub części, zażądać ich udostępnienia albo wnioskować o korektę danych osobowych, które przetwarzamy. Nie ma obowiązku stosować się do konkretnego formularza. Można przykładowo napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres nivea[at]beiersdorf.com albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.