PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA NIVEA


Administrator danych

NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. Gnieźnieńska 32.
Więcej informacji


Informacje kontaktowe

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod[at]beiersdorf.com
Więcej informacji


Cel i podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, użyjemy Twoich danych do wysyłania Ci dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb korespondencji handlowej ze strony NIVEA Polska poprzez email oraz reklamę on-line. Podstawą upoważniającą nas do korzystania z Twoich danych jest udzielona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Jeżeli nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli zrealizować ww. usługi.
Więcej informacji


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 24 miesiące w przypadku braku aktywności z Twojej strony.
Więcej informacji


ODBIORCY

Udostępniamy Twoje dane usługodawcom, partnerom z wewnątrz i spoza Unii Europejskiej, którzy wspierają nas w zakresie wysyłania informacji, zapewniając przy tym odpowiednie gwarancje oraz bezpieczeństwo Twoich danych.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców Twoich danych osobowych to nasi zaufani partnerzy: dom mediowy, firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa.
Więcej informacji


PRAWA

Przysługuje Ci prawo do:

a)    wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdym newsletterze;
b)    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
c)    sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
d)    żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
e)    żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, że ze względu na fakt, że Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
g)    przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Więcej informacji


PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE, W TYM PROFILOWANIE

W sposób zautomatyzowany analizujemy Twoje zachowania (kliknięcia w przekierowania umieszczone w newsletterach, szybkość odczytywania naszego newslettera) oraz oceniamy Twoje odpowiedzi ankietowe. Analiza ta ma na celu odpowiednie dobranie materiałów informacyjnych, promocyjnych i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zakres ani warunki, na jakich możesz uzyskać dostęp do naszych produktów i usług.
Więcej informacji


INFORMACJE DODATKOWE

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.