hands holding in a field of long grass

Zrównoważone kosmetyki

JEDNA SKÓRA. JEDNA PLANETA. JEDNA TROSKA.

PRODUKCJA ZRÓWNOWAŻONYCH KOSMETYKÓW

Nasze zaangażowanie w ochronę planety i społeczności wpływa również na sposób, w jaki wytwarzamy kosmetyki w naszych zakładach produkcyjnych. Wytwarzając produkty NIVEA, staramy się ograniczać nasz ślad węglowy, oszczędzać energię, generować mniej odpadów i odpowiedzialnie wykorzystywać słodką wodę.

W odniesieniu do produkcji zrównoważonych kosmetyków, jednym z głównych zobowiązań NIVEA jest zmniejszenie śladu węglowego. Podobnie jak wszystkie inne gazy cieplarniane obecne w atmosferze, CO2 ma szkodliwy wpływ na środowisko. Nieustannie rosnąca ilość tych gazów nasila efekt cieplarniany. Ponieważ już teraz obserwujemy krytyczny wzrost temperatury globalnej, NIVEA traktuje przeciwdziałanie zmianom klimatycznym niezwykle poważnie. Znajduje to odbicie w naszych ambitnych celach klimatycznych, sformułowanych w oparciu o aktualne badania nad klimatem.

W jaki sposób NIVEA produkuje zrównoważone kosmetyki?

Energia, emisje, woda oraz odpady to główne czynniki, które należy uwzględnić, chcąc prowadzić zakład produkcyjny w najbardziej zrównoważony sposób. Kierując się wizją produkcji o zerowym śladzie węglowym, ciężko pracujemy nad ograniczeniem wszystkich tych czterech aspektów.

Od końca 2019 roku, wszystkie zakłady produkcyjne NIVEA zasilane są energią elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. To zobowiązanie znacznie obniżyło naszą emisję CO2 związaną z energią. Chcielibyśmy jednak jeszcze bardziej ograniczać emisję CO2, dążąc do tego, by do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną naszych procesów.

W NIVEA zobowiązaliśmy się unikać wytwarzania odpadów, by aktywnie oszczędzać zasoby i pracować na rzecz czystszego środowiska. Do 2025 roku zamierzamy zmniejszyć ilość odpadów w naszych zakładach produkcyjnych o około jedną trzecią.

cream

Nawet jeśli ograniczamy ilość odpadów, nie możemy uniknąć ich całkowicie. Dlatego wcześnie zobowiązaliśmy się do “zero waste na składowiskach”. Składowiska odpadów są obciążeniem dla naszego środowiska, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby ich całkowicie unikać. W 16 spośród 17 zakładów produkcyjnych NIVEA udało się już ten cel osiągnąć.

Woda słodka to niezbędny do życia, lecz ograniczony zasób. Wytwarzając nasze zrównoważone, ekologiczne kosmetyki, nieustannie pracujemy nad ograniczeniem zużycia wody w procesie produkcyjnym do niezbędnego minimum. Założyliśmy sobie konkretne, wymierne cele: do 2025 r. planujemy zmniejszyć zużycie wody na wyprodukowany produkt o 25% w porównaniu z rokiem 2018. Aby osiągnąć ten cel, wdrożymy systemy odzysku wody i będziemy ponownie wykorzystywać ścieki tam, gdzie to możliwe.

Ponieważ dostępność słodkiej wody jest zależna od lokalizacji, każdego roku przeprowadzamy analizy ryzyka wodnego we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych. W ramach tych analiz, przyglądamy się bliżej regionalnej dostępności słodkiej wody, jej jakości oraz zapotrzebowaniu na wodę społeczności sąsiadujących z naszymi zakładami produkcyjnymi. Wszystkie te czynniki zajmują ważne miejsce w procesie produkcji zrównoważonych kosmetyków.

hand holding a leaf

JEDNA SKÓRA. JEDNA PLANETA. JEDNA TROSKA.

Pragniemy być w 100% transparentni, dlatego chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju w NIVEA. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie lub szukasz bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy na stronę internetową naszej macierzystej firmy Beiersdorf poświęconą tematyce zrównoważonego rozwoju..