Skóra to dla nas wszystko

Troska o skórę oznacza troskę o świat wokół nas. Wszystko, co ma wpływ na naszą planetę, jednocześnie wpływa na nas, na nasze zdrowie i na naszą skórę. W NIVEA szanujemy naturalną równowagę ludzkiej skóry, tak samo, jak szanujemy naturę. Dlatego na każdym kroku tworzenia produktu przyświecają nam zasady zrównoważonego rozwoju. Tworzenie bezpiecznej, najbardziej skutecznej i przyjaznej dla środowiska pielęgnacji to dla nas wielka podróż, podczas której nieustannie udoskonalamy nasze rozwiązania. We wszystkim co robimy, stawiamy na prawdziwie zrównoważoną innowację - wykracza ona daleko poza formuły, produkcję i opakowania naszych kosmetyków.

Dążymy do tego, by używać składników ze źródeł, które są odnawialne lub w jakikolwiek sposób same się regenerują. Jesteśmy otwarci na rozwiązania, które okazują się najbardziej korzystne dla środowiska, co oznacza, że czasem stosujemy składniki wytwarzane syntetycznie, zamiast ich odpowiedników pochodzących ze źródeł naturalnych.

Nasza filozofia opakowań brzmi: “unikaj, redukuj, użyj ponownie". Stale rozwijamy nasze metody produkcji i opakowań, by ograniczyć zużycie energii, surowców i poziom emisji.

I zawsze dbamy o to, by każdy, kto jest zaangażowany w tworzenie produktów do pielęgnacji NIVEA był traktowany tak, jak sami chcemy być traktowani: z szacunkiem i troską.

Zobacz, jak wygląda nasza podróż i odkryj, jak NIVEA stara się nieustannie oddziaływać na otaczający nas świat w najbardziej delikatny sposób, by tworzyć pielęgnację skóry, która chroni zarówno skórę, jak i naturę.


ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

ODNAWIALNE OD POCZĄTKU

Dobre rzeczy powstają z najlepszych źródeł. Właśnie dlatego upewniamy się, że wszystko, co umieszczamy w produktach NIVEA, jest bezpieczne i zdrowe. Dążymy do tego, by kiedy tylko to możliwe używać surowców z odnawialnych źródeł. Nasze ekipy badawcze stale poszukują nowych, jeszcze lepszych składników i źródeł alternatywnych, by w możliwie jak największym stopniu zredukować wpływ na środowisko naturalne.

ODPOWIEDZIALNE ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

Większość dostawców NIVEA działa zgodnie ze społecznymi i ekologicznymi wartościami, określonymi w naszym kodeksie postępowania, a my aktywnie staramy się im pomóc spełnić nasze wysokie standardy.

 

Dołączyliśmy do walki przeciwko wylesianiu, by chronić bioróżnorodność, piękno i dobro naszej planety i naszego klimatu. Wylesianie jest jedną z największych sił napędowych powodujących zmiany klimatu. Bez lasów wiele gatunków traci swój dom, a Ziemia swoje "zielone płuca". W ramach naszej walki przeciwko wylesianiu, stosujemy papier certyfikowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i od roku 2020 planujemy stosować wyłącznie papier pochodzący z recyklingu lub papier certyfikowany przez FSC.

Wszystko to aktywnie promujemy, by mieć pewność, że oferowane przez nas produkty do pielęgnacji są delikatne nie tylko dla naszej skóry, ale również dla naszej planety.

OLEJ PALMOWY Z ODPOWIEDZIALNYCH UPRAW

Niektóre ze składników stosowanych w produktach NIVEA są pozyskiwane z oleju z ziaren palmowych – faktycznie pochodne oleju palmowego są wykorzystywane w 70% wszystkich produktów kosmetycznych. Problem z olejem palmowym tkwi w tym, że często ogromne powierzchnie lasów deszczowych są wycinane w celu wygospodarowania miejsca, w którym zakładane są plantacje palm olejowych. Według nas, zaopatrzenie w olej palmowy powinno odbywać się ze zrównoważonych źródeł, bez przyczyniania się do wylesiania. Zastąpienie oleju palmowego innym olejem roślinnym nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem, gdyż plony z plantacji oleju palmowego są bardzo wydajne. Zastąpienie ich mniej wydajnym olejem roślinnym byłoby mniej korzystne z punktu widzenia ekologii, gdyż wymagałoby wygospodarowania większych powierzchni ziemi przeznaczonych na uprawę.

Zamiast tego promujemy przejście razem z naszymi partnerami, w ramach całego łańcucha dostaw, na produkowany w zrównoważony sposób olej palmowy. Beiersdorf dołączył do organizacji Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) oraz Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP).

Postępując zgodnie z naszym „Planem uzyskiwania oleju palmowego ze zrównoważonych upraw” , jesteśmy na drodze do uzyskania wyłącznie certyfikowanych pochodnych oleju z ziaren palmowych na całym świecie. Oznacza to również nasze wsparcie dla rozszerzonych kryteriów FONAP dotyczących bardziej zrównoważonej produkcji oleju z ziaren palmowych - np. w zakresie redukcji gazów cieplarnianych oraz zakazu plantacji palm na torfowiskach oraz na innych, bogatych w węgiel gruntac

Celem, jaki wyznaczyliśmy sobie na rok 2020, jest zaopatrzenie Beiersdorf we wszystkie surowce oparte na oleju palmowym (uzyskiwanym z ziaren) pochodzącym z odnawialnych źródeł. Do roku 2018 udało nam się pokryć nasze zapotrzebowanie na surowce oparte na oleju palmowym z certyfikowanych, odnawialnych źródeł (standard RSPO “Mass Balance") w 63%. Dopóki nie osiągniemy tego celu w 100% do 2020 roku, będziemy w dalszym ciągu zaopatrywać się w surowce posiadające odpowiednie certyfikaty (RSPO “Book and Claim”).

W 2018 roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w programie dotyczącym ochrony lasów (Carbon Disclosure Project (CDP) Forest Program), w którym otrzymaliśmy “ocenę A” za nasze wysiłki w kierunku zwalczania wylesiania w naszym łańcuchu dostaw oleju palmowego.

WYBIERANIE NAJBARDZIEJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

Dla NIVEA bezpieczeństwo, jakość i zrównoważony rozwój to główne kryteria, którymi kieruje się przy zaopatrywaniu w składniki. Dlatego wśród nich znajdziemy zarówno odnawialne, naturalne, jak i syntetyczne.

 

NIVEA często wybiera naturalne lub pochodzenia naturalnego składniki, które wspomagają naturalne funkcje naszej skóry. Jedną z ich najlepszych cech jest to, że są odnawialne. Wiele z wykorzystywanych przez NIVEA surowców to bogate i samoregenerujące się składniki - jak np. olej rzepakowy czy wosk słonecznikowy stosowany w naszym balsamie do ust, pozyskiwany z co roku zakwitających pól. Dążymy do tego, by nasze naturalne lub pochodzenia naturalnego składniki pochodziły z odnawialnych źródeł.

Patrząc na zagadnienie całościowo, również składniki syntetyczne mogą być korzystne dla naszej planety. W wielu bowiem przypadkach, sztucznie wytwarzane składniki są czystsze i są dużo lepszej jakości. Poza tym, kiedy dany składnik powstaje w laboratorium, nie potrzeba pól do uprawy, ani wody do nawadniania zbiorów. Zamiast tego, pola te i woda mogą być wykorzystywane do upraw żywności. W niektórych przypadkach syntetycznie produkowane składniki mogą zatem okazać się lepszym wyborem.

 

W NIVEA uważnie dobieramy składniki i patrzymy na to zagadnienie z nieco szerszej perspektywy - zawsze pamiętając jednak o tym, by zdrowie i bezpieczeństwo Twojej skóry pozostały na pierwszym miejscu.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SKŁADNIKIEM "NATURALNYM" A "POCHODZENIA NATURALNEGO"

Produkty naturalne, takie jak olejki eteryczne, są wytwarzane bezpośrednio z surowców naturalnych. Pozyskuje się je w wyniku procesów fizycznych (np. destylacji) lub w wyniku innych procedur, również tych tradycyjnych (np. ekstrakcji z użyciem rozpuszczalników), bez celowego stosowania chemicznych modyfikacji.

W przypadku składników pochodzenia naturalnego, surowce - np. olej kokosowy - są dalej przetwarzane, zanim trafią do naszych formuł - np. w alkohol tłuszczowy. Są one wtedy pozyskiwane w wyniku określonych procesów chemicznych i/lub biologicznych.


DOBRY SPOSÓB NA ROBIENIE DOBRYCH RZECZY

Chcemy, by formuły przeznaczone do pielęgnacji Twojej skóry były możliwie najlepsze, dlatego wkładamy mnóstwo energii w ich rozwój. Zaopatrujemy się w składniki, które są bezpieczne, wspomagają naturalne funkcje skóry oraz są przyjazne naszemu środowisku.

 

 

Naturalnie, nasze zaangażowanie w ochronę planety i troska o nasze społeczności, obejmuje również sposób, w jaki produkujemy nasze kosmetyki do pielęgnacji. Dążymy do tego, by obniżyć poziom emisji CO2, oszczędzać energię oraz zapewniać dobre warunki do pracy wszystkim osobom pracującym nad powstawaniem produktów NIVEA.

Tworzenie produktów NIVEA to wspólny wysiłek wielu osób, a my czujemy się odpowiedzialni za wszystkich zaangażowanych w ten proces. Nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców stawia naszym dostawcom i podwykonawcom wysokie standardy - te same, których sami przestrzegamy. Upewniamy się, że nasze działania, obejmujące też łańcuch dostaw, nie naruszają praw człowieka: nie tolerujemy prac przymusowych ani wykorzystywania do pracy dzieci, korupcji czy dyskryminacji. Nie tylko stawiamy wymagania - naszym dostawcom pomagamy stworzyć łańcuch dostaw, który wpisze się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dla NIVEA pomaganie innym w ochronie naszej planety jest wspaniałą okazją do tego, by wspólnie zmieniać świat na lepszy.

Our energy consumption commitment

Zależy nam na redukcji emisji CO2 i - w zakresie zużywania energii - stawiamy sobie ambitne cele. Do 2025 roku chcemy obniżyć naszą emisję CO2 związaną z energią o 70% w stosunku do roku 2014. I to dla każdego produktu NIVEA, który wytwarzamy! Zaczęliśmy od naszej infrastruktury energetycznej we wszystkich centrach produkcyjnych, które wciąż wykorzystują energię z konwencjonalnych źródeł. Do końca 2018 udało nam się uzyskać redukcję na poziomie 59%. Wszystkie centra przeszły na energię odnawialną, łącznie z naszymi dużymi fabrykami w Niemczech i Hiszpanii, z wyjątkiem naszych fabryk w Meksyku i Nigerii. Do 2020 roku przy wytwarzaniu produktów NIVEA planujemy korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, co znacznie ograniczy emisję gazów cieplarnianych.


REDUKCJA ODPADÓW

ODPADY TO ZASOBY

Jakiś czas temu NIVEA podjęła zobowiązanie “zero odpadów na wysypiska”, które już udało się spełnić! Żadne z naszych centrów produkcyjnych nie wyrzuca odpadów na wysypiska śmieci. Zamiast tego, odpady są poddawane recyklingowi lub spalane w celu wytwarzania ciepła i elektryczności. Oznacza to, że nasze odpady poprodukcyjne nie zaśmiecają środowiska. Zamiast pozbywania się odpadów, zamieniliśmy je w nowe materiały lub źródło energii.

REDUKCJA ODPADÓW ZACHOWUJE ZASOBY

Na trzymaniu odpadów z dala od wysypisk śmieci się nie kończy. Mniej odpadów oznacza mniej zanieczyszczeń i większą oszczędność cennych dla naszej planety zasobów. Właśnie dlatego stale udoskonalamy nasze procesy planowania i produkcji, aby uniknąć odpadów gdziekolwiek to możliwe. Najlepszy przykład: nasza ulubiona puszka kremu NIVEA. Wcześniej stosowaliśmy ogromne prostokątne blachy aluminiowe, z których wycinaliśmy boki, wieczka i denka puszki. Pod koniec 2017 roku zmieniliśmy ten proces i przestawiliśmy się na wcześniej przycięte aluminiowe części. Pozwala to oszczędzić 54 g ścinki na blachę, co łącznie przekłada się na 14 ton aluminium rocznie. Mniej materiału do dostawy i mniej odpadów do recyklingu oznacza również mniej paliwa przeznaczonego na transport i niższy poziom emisji CO2.


OPAKOWANIA

FILOZOFIA ODNAWIALNYCH OPAKOWAŃ

Dążymy do tego, by wszystko, co dotyczy naszych produktów było przyjazne środowisku - łącznie z tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, kiedy trzymasz w ręku nasz produkt, czyli jego opakowanie. Już od 2009 roku zajęliśmy się tym tematem. W myśl zasady “unikaj, redukuj i używaj ponownie" używamy opakowań, dzięki którym Twoje produkty NIVEA zachowują świeżość, a ich wpływ na środowisko naturalne stopniowo się obniża.

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

Zużywanie mniejszych ilości materiałów na nasze opakowania pozwala nam zaoszczędzić wartościowe zasoby i przyczynia się do ograniczenia odpadów. Przykład zastosowania: nasze kremy do rąk. Kiedy w 2016 roku przestawiliśmy się na lekkie nakrętki do tubek z kremami, tylko w pierwszym roku udało nam się zaoszczędzić około 50 ton polipropylenu. Z kolei w 2013 roku wprowadziliśmy opakowania uzupełniające, np. dla NIVEA Creme Soft żelu pod prysznic lub mydła w płynie. Uzupełniając butelkę z NIVEA Creme Soft z takiego właśnie opakowania uzupełniającego, zamiast kupować nową butelkę, możesz zaoszczędzić 75% odpadów!

RECYKLING: I TAK W KÓŁKO

Podążamy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w coraz większym stopniu stosując materiały z recyklingu do naszych opakowań. To wkład NIVEA w realizację celu jaki, postawił sobie Beiersdorf: 25% materiałów w plastikowych opakowaniach NIVEA na rynku europejskim do 2025 roku będzie pochodzić z recyklingu. Już teraz znaczna część opakowań NIVEA może być odzyskiwana. Do roku 2025 chcemy też stosować opakowania w 100% nadające się do recyklingu, kompostowania lub wielokrotnego użytku.


PO ZUŻYCIU

SZANUJMY OCEAN

Aby mieć pewność, że nasze produkty mają jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, robimy wszystko, co w naszej mocy, by skutecznie je chronić i natychmiastowo zapobiegać potencjalnym problemom. Dobrym przykładem są tu np. mikroplastiki. Już w 2013 roku zdecydowaliśmy się wycofać z naszych produktów niebiodegradowalne mikrogranulki peelingujące wykonane z polietylenu. Dwa lata później tych mikrogranulek były pozbawione wszystkie nasze formuły. Na tym jednak nie poprzestaliśmy: chcemy, by wszystkie nasze produkty NIVEA, takie jak szampony, czy balsamy i żele pod prysznic, najpóźniej do 2020 roku były wolne od mikroplastiku, zgodnie z definicją zawartą w Programie Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Aby osiągnąć ten ambitny cel, wyeliminowaliśmy środki zmętniające w postaci stałych, nierozpuszczalnych w wodzie polimerów syntetycznych z naszych produktów pod prysznic.

Następnym krokiem będzie wyeliminowanie nylonu.

Żaden z naszych europejskich produktów z ochroną przeciwsłoneczną nie zawiera Oksybenzone i Octinoxate - chemicznych filtrów UV, które podejrzewa się o znaczny, negatywny wpływ na rafy koralowe. Nasze europejskie produkty z ochroną przeciwsłoneczną są zgodne z hawajskimi przepisami prawnymi, ustanowionymi w 2018 roku, które nałożyły zakaz stosowania tych składników w produktach przeciwsłonecznych. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, stale monitorujemy nowe odkrycia naukowe i odnosimy je do stosowanych przez nas składników, aby mieć pewność, że są skuteczne i bezpieczne.

MIKROPLASTIK

Ponieważ w dalszym ciągu nie ma międzynarodowej, wiążącej definicji terminu „mikroplastiki”, konieczne jest doprecyzowanie tego pojęcia. W naszym rozumieniu mikroplastiki to stałe, nierozpuszczalne w wodzie cząstki plastiku, o wielkości 5 i mniej milimetrów, które nie ulegają biodegradacji. Opieramy się tu na definicji Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEP, a zatem stosujemy się do szeroko rozpowszechnionej opinii naukowej.

Czy wiesz, że syntetyczne tkaniny są jednym z głównych źródeł mikroplastiku w naszych oceanach? Choć produkty higieny osobistej stanowią jedynie 2 procent, NIVEA i Beiersdorf uznały potrzebę podjęcia natychmiastowych działań. Ich efektem było wycofanie mikrogranulek z wszystkich naszych formuł. Nieustannie poszukujemy nowych, bezpiecznych dla środowiska alternatyw.

W przeszłości stosowaliśmy drobne cząstki plastiku, wykonane z polietylenu, tzw. mikrogranulki, w produktach do mycia i pielęgnacji ciała (peelingi, żele pod prysznic itp.), by uzyskać efekt peelingu przyjazny dla skóry. W 2013 r. NIVEA zdecydowała się zastąpić polietylenowe cząstki peelingujące alternatywnymi, bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami. Od 2015 roku nasze produkty nie zawierają niebiodegradowalnych mikroganulek. Zamiast nich NIVEA wykorzystuje celulozę, dwutlenek krzemu oraz wosk rycynowy. Celuloza to biodegradowalny materiał organiczny, który występuje również we włóknach roślinnych. Dwutlenek krzemu ma podobny skład chemiczny do piasku kwarcowego, a wosk rycynowy jest naturalnym, biodegradowalnym surowcem o twardej konsystencji przypominającej wosk.

Wyeliminowanie mikrogranulek to był dopiero początek. Teraz intensywnie pracujemy nad tym, by całkowicie zastąpić składniki oparte na nierozpuszczalnych w wodzie cząstkach plastiku, stosowane w naszych produktach do zapewnienia im matowości, dbających o zachowanie ich charakterystycznego koloru i wyglądu.

Naszym celem, który chcemy osiągnąć już w 2020 roku na całym świecie, jest opracowanie nowych formuł dla wszystkich naszych spłukiwanych produktów do pielęgnacji włosów i ciała, czyli dla żeli pod prysznic i szamponów. Jednocześnie zastąpimy nylon, który używamy w produktach do pielęgnacji do udoskonalenia konsystencji i wrażeń zmysłowych. Są to kosmetyki, które pozostają dłużej na skórze, jak np. kremy do twarzy. Doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie produkty NIVEA na całym świecie są pozbawione mikroplastiku, to dla nas priorytet.

ROZPUSZCZONE I ŻELOPODOBNE POLIMERY SYNTETYCZNE

Kosmetyki i produkty do codziennej pielęgnacji ciała mogą również zawierać syntetyczne polimery, które ze względu na to, że są rozpuszczone i przypominają żel, czasami są określane jako „płynny plastik". W niektórych krajach zostały one włączone do debaty na temat mikroplastiku. Substancje te różnią się jednak znacznie od mikroplastiku, w odniesieniu do szeroko rozpowszechnionego naukowego rozumienia tego produktu, jak i jego definicji, opracowanej na przykład przez niezależne organizacje, takie jak Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych UNEP. Zgodnie z obecną wiedzą wynikającą z badań, rozpuszczone i żelopodobne polimery nie są częścią globalnego problemu zanieczyszczania wód plastikowymi odpadami. Jednakże, ponieważ stale dążąc do udoskonalania naszych formuł oraz do bycia jednym z liderów innowacji opartej na zrównoważonym rozwoju, wspieramy dalsze badania nad wpływem polimerów syntetycznych na środowisko naturalne i zamierzamy też stosować coraz więcej tak zwanych biopolimerów. Robiąc to, zapewnimy, że nasze produkty NIVEA bądą tak samo przyjazne dla skóry i będą oferować tą samą wysoką jakość, do której przyzwyczailiśmy naszych konsumentów.