UCZCIWOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Ogromnie cieszy nas to, że nasze produkty mają wpływ na tak wiele istnień na całym świecie. Jednocześnie jesteśmy świadomi ogromnej odpowiedzialności, jaka wynika z tego faktu. Owa świadomość jest podstawą wszystkiego, co robimy, siłą napędową dla naszych przekonań i wartości.

Nasze wartości zawarte są w Kodeksie Postępowania, który określa nasze zobowiązaniu wobec środowiska naturalnego oraz społeczności, a także nasze stanowisko wobec przeprowadzania testów na zwierzętach. Wartości te przyświecają nam na każdym kroku i przejawiają się w pełnym zaangażowania poszukiwaniu lepszych, bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych formuł i składników. Wszystko to jest siłą napędową projektów, jakie prowadzimy z wszystkimi naszymi partnerami.

 

 

Poznaj szczegółowe informacje i fakty dotyczące pielęgnacji NIVEA oraz dowiedz się, w jaki sposób wdrażamy nasze wartości w życie i dołącz do osób, które je podzielają!

NIVEA PIELĘGNUJE

Ludzie na całym świecie ufają produktom marki NIVEA, a my staramy się robić wszystko, by zapracować na to zaufanie i nigdy go nie stracić. Naszą filozofię można zawrzeć w słowach: NIVEA troszczy się i pielęgnuje. Pielęgnujemy Twoją skórę, by była zdrowa i bezpieczna. To dlatego każdy składnik, który trafia do naszych kosmetyków, musi spełniać kryteria bezpieczeństwa, które są zgodne, a nawet w wielu przypadkach bardziej restrykcyjne niż obowiązujące przepisy prawa. Nasze formuły pielęgnacyjne są tworzone tak, by chronić i wzmacniać naturalne funkcje Twojej skóry. Naszą ambicją jest zapewnienie takich właściwości przy możliwie najmniejszej ilości zastosowanych składników.

NIVEA również pielęgnuje, szanuje i troszczy się o naszą planetę. Nieustannie, od wielu dekad poszukujemy lepszych, bardziej zrównoważonych sposobów tworzenia formuł i produkowania naszych kosmetyków pielęgnacyjnych. Jako jedna z najdłużej istniejących marek kosmetycznych, wykorzystujemy naszą wiedzę oraz doświadczenie i kompetencje do promocji zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Nie testujemy naszych produktów kosmetycznych ani ich składników na zwierzętach, nie zlecamy też takich testów, chyba że jest to wymagane przez prawo. Testy na zwierzętach są niedozwolone dla produktów kosmetycznych w UE od 2004 roku, a dla składników tych produktów od 2013 roku. Oczywiście Beiersdorf przestrzega tych przepisów i już od bardzo długiego czasu nie testuje na zwierzętach, wszędzie, gdzie jest to prawnie możliwe. Od ponad 35 lat jesteśmy oddani idei rozwoju alternatywnych metod dla testów na zwierzętach i uzyskania dla nich międzynarodowej akceptacji. Jesteśmy zdeterminowani, by doprowadzić do sytuacji, kiedy testy na zwierzętach będą niepotrzebne w skali globalnej.

NIVEA jest czymś więcej niż marką. Tworzymy ją my wszyscy - każdy, kto pracuje przy tworzeniu naszych ulubionych produktów pielęgnacyjnych. Każdy z nas na swój sposób pokazuje, jak bardzo troszczy się o naszą planetę. Niektórzy dołączają do wolontariatu, biorąc np. udział w inicjatywie sadzenia drzew. Jako organizacja unikamy podróży służbowych, kiedy tylko to możliwe, zastępując je telekonferencjami lub wideokonferencjami. Krok po kroku coraz bardziej zmniejszamy nasz wpływ na środowisko naturalne.


NASZE ZAANGAŻOWANIE PRZECIWKO TESTOWANIU NA ZWIERZĘTACH

NIVEA szanuje naturę - począwszy od naszej skóry i jej naturalnych funkcji, po wszystkie stworzenia żyjące na naszej planecie.

Już od wielu lat aktywnie inwestujemy w rozwój alternatywnych metod testowania, by móc weryfikować dobrą tolerancję i skuteczność produktów NIVEA. Stale dążymy do tego, by testowanie na zwierzętach na poziomie globalnym zastąpić lepszymi, alternatywnymi rozwiązaniami.

Będąc jednym z liderów w dziedzinie badań nad kosmetykami, NIVEA może poszczycić się współpracą z ponad 50 partnerami z całego świata, inwestującymi w alternatywne, wolne od okrucieństwa sposoby testowania mającego na celu ocenę ryzyka i bezpieczeństwa składników. Przez ostatnie 35 lat udało się nam osiągnąć ważny postęp w zakresie nowych, alternatywnych metod. Niektóre z nich uzyskały międzynarodową akceptację Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kolejne są w trakcie rozwoju. Na przykład Beiersdorf wspiera rozwój tak zwanych technologii „organ-on-a-chip”. Systemy te integrują kilka typów ludzkich komórek i tkanek i w pomniejszonej skali naśladują biologię człowieka, rozszerzając możliwości oceny potencjalnego wpływu na organizm ludzki in vitro, co ostatecznie pozwala zapewnić bezpieczeństwo produktów.

Pracujemy nad uzyskaniem akceptacji dla alternatywnych metod testowania. W niektórych krajach, w tym w Chinach, w dalszym ciągu obowiązują testy na zwierzętach dla konkretnych kategorii produktów. Pracujemy nad tym, by przekonać chińskie władze, że takie testy są zbędne i że należy zastąpić je alternatywnymi rozwiązaniami nadal zapewniając bezpieczeństwo dla konsumentów.


KODEKS POSTĘPOWANIA

PROMOWANIE NASZYCH WARTOŚCI

Jako marka o globalnym zasięgu, NIVEA współpracuje z lokalnymi dostawcami na całym świecie. Aby mieć pewność, że każdy aspekt związany z naszym łańcuchem dostaw i produkcją jest zgodny z naszymi wartościami, stworzyliśmy kodeks postępowania, który zawiera wytyczne dla wszystkich naszych dostawców. Nasz kodeks oparty jest o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz o Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych i określa dla naszych dostawców standardy etyczne i standardy związane ze zrównoważonym rozwojem.

Każdy dostawca, zanim rozpoczniemy z nim współpracę, musi zobowiązać się do przestrzegania naszego kodeksu postępowania. To pierwszy krok. Posiadamy również systemy monitorujące, audytujące i wspomagające, by pomóc naszym dostawcom spełniać standardy NIVEA i sprawdzać, czy rzeczywiście wypełniają oni swoje zobowiązania. Dysponujemy platformami współpracy, dzięki którym dostawcy mogą dzielić się najlepszymi praktykami i pracować z nami nad tym, by każda realizacja naszego zamówienia była jeszcze bardziej korzystna dla środowiska.