gra-w-bierki

PIELĘGNUJ BLIKOŚĆ Z NIVEA: GRA W BIERKI

 
 
Od lat: 5

 

Liczba uczestników: max. 4-5 osób

 

WYMAGANIA/POTRZEBNE AKCESORIA:
Zestaw patyczków (bierek) o różnych kolorach i z różnymi zakończeniami.

 

REGUŁY GRY:
Krok 1:
Przygotowanie gry - jeden z graczy rozsypuje bierki na stole (najlepiej zebrać bierki i oprzeć je o stół, a następnie otworzyć dłoń tak, aby bierki swobodnie się rozsypały).
Krok 2:
Gracze po kolei zbierają ze stołu jak największą ilość bierek. Ważne, aby przy wyciąganiu nie poruszyć innych patyczków. Kolejne można wyciągać za pomocą dłoni lub zebranych wcześniej bierek. Jeśli w trakcie zbierania którakolwiek bierka zostanie poruszona, kolejka przechodzi na następnego gracza.
Krok 3:
Punktacja: do każdego kształtu lub koloru przypisana jest liczba punktów, które gracz zlicza po zakończonej grze, np.:
 
bierka prosta: 1 pkt.
bosak: 5 pkt.
łopata prosta: 10 pkt.
łopata ostra: 15 pkt.
widełki: 20 pkt.