plants in the sun

Wizja: neutralność klimatyczna

JEDNA SKÓRA. JEDNA PLANETA. JEDNA TROSKA.

NASZA WIZJA: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Walka z postępującymi zmianami klimatycznymi jest najważniejszym wyzwaniem środowiskowym ludzkości. Dlatego właśnie NIVEA wyznaczyła ambitne cele klimatyczne dla całego przedsiębiorstwa, zgodne z najnowszymi badaniami nad klimatem. Cele te zakładają nie tylko znaczne obniżenie emisji CO2 w naszych zakładach produkcyjnych, lecz uwzględniają także redukcję emisji pośrednich związanych ze składnikami i materiałami opakowaniowymi, których używamy w produktach NIVEA.

W jaki sposób NIVEA opracowuje produkty przyjazne dla klimatu?

Procesy w zakładach produkcyjnych NIVEA, takie jak mieszanie formuł i napełnianie butelek, odpowiadają tylko za część śladu węglowego naszych produktów. Chcąc być marką naprawdę przyjazną dla klimatu, w NIVEA przyjrzeliśmy się temu problemowi bliżej, biorąc pod uwagę także emisje uwalniane na przykład podczas pozyskiwania surowców na składniki, czy produkcji materiałów opakowaniowych.

Tworząc kosmetyki, starannie dobieramy ich składniki i szukamy takich rozwiązań opakowaniowych, które generują niższy ślad węglowy. Przykładem może być stosowanie zrównoważonych, certyfikowanych składników oraz wykorzystanie w naszych opakowaniach plastiku pochodzącego z recyklingu. I jedno, i drugie przyczynia się do powstania bardziej zrównoważonych produktów o zmniejszonej emisji CO2.

Obniżając ogólną emisję – do 2025 r. będzie jej o 30% mniej w porównaniu z 2018 r. w całym łańcuchu wartości – NIVEA realizuje swój wkład w spowolnienie procesów globalnego ocieplenia. Jest to zgodne z wytycznymi niezależnych naukowców, którzy zalecają podobne działania, aby zapobiec katastrofalnym skutkom globalnego ocieplenia i wzrostowi temperatury o ponad 1,5°C do 2100 r..

climate friendly skin care

Co oznacza “produkt w 100% neutralny klimatycznie”?

Poza realizacją ambitnych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2, NIVEA postanowiła pójść o krok dalej, kompensując pozostałe niemożliwe do wyeliminowania emisje poprzez projekty klimatyczne. Naszą naczelną zasadą są ciągłe pomiary, dalsza redukcja i kompensacja.

Aby mieć pewność, że opracowujemy bardziej ekologiczne kosmetyki lub ekokosmetyki, mierzymy ślad węglowy naszych produktów, przeprowadzając analizy cyklu życia przy współpracy zewnętrznych ekspertów oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami naukowymi. Na podstawie tych obserwacji dobieramy takie składniki i opakowania, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Całkowite wyeliminowanie śladu węglowego produktu nie jest jednak możliwe, ponieważ zawsze będą występowały emisje, których nie da się uniknąć.

NIVEA staje jednak na wysokości zadania, kompensując pozostałe emisje CO2  poprzez projekty klimatyczne. Przykładem takich projektów jest zalesianie, które pomaga łagodzić skutki zmian klimatycznych. Drzewa absorbują CO2 z atmosfery w procesie fotosyntezy, a węgiel gromadzony jest w biomasie, takiej jak pnie drzew, korzenie, liście i gleba.

NIVEA wybiera zasadniczo tylko projekty klimatyczne, które są certyfikowane i regularnie audytowane w oparciu o zewnętrzne międzynarodowe standardy, takie jak Verified Carbon Standard (VCS) lub Gold Standard. Gwarantuje to, że nasz wpływ na klimat jest rzeczywisty, wymierny, trwały i potwierdzony przez stronę trzecią.

Rezultatem takiego podejścia jest równowaga między CO2 emitowanym a CO2 pochłanianym przez przyrodę. W tym kontekście mówimy w NIVEA o „neutralizacji klimatycznej” zamiast „neutralności klimatycznej”, chcąc podkreślić, że nasze produkty nie są zupełnie neutralne klimatycznie po opuszczeniu naszych zakładów produkcyjnych. Neutralność klimatyczna jest natomiast wynikiem późniejszych działań przyczyniających się do walki ze zmianami klimatycznymi.

„Zneutralizowana klimatycznie” linia produktów do pielęgnacji twarzy NIVEA Naturally Good Face Care

NIVEA z dumą przedstawia swoją pierwszą „zneutralizowaną klimatycznie” linię produktów: Naturally Good Face Care. Ciężko pracowaliśmy nad tym, by były one nie tylko naturalnie dobre dla Twojej skóry, lecz także – jako kosmetyki ekologiczne – bardziej przyjazne dla środowiska.

  • Stosowane przez nas pudełka składane produkowane są w 89,6% z papieru pochodzącego z recyklingu, co pomaga chronić cenne zasoby naturalne.
  • Formuły produktów zawierają 99% składników pochodzenia naturalnego, a także dobroczynne olejki i wyciągi roślinne z upraw ekologicznych.
  • Produkcja plastikowych słoików przeznaczonych do recyklingu zapoczątkowała wykorzystanie surowców pochodzenia roślinnego w kombinacji z surowcami kopalnymi. Mimo, że jeszcze nie cała produkcja opiera się na materiałach pochodzenia roślinnego, możemy zapewnić, że równoważna ilość potrzebna do produkcji naszych słoików zostaje włączona do procesu. Weryfikuje i gwarantuje to niezależna certyfikacja ISCC Plus.
  • 100% energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji naszych kosmetyków pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Mimo że udało nam się znacząco obniżyć emisje CO2 związane z wytwarzaniem linii Naturally Good Face Care, chcieliśmy pójść krok dalej – dlatego zdecydowaliśmy się skompensować także pozostałą emisję CO2.

Jaki projekt klimatyczny wspiera NIVEA?

Aby skompensować pozostałą emisję z produkcji linii Naturally Good Face Care, NIVEA finansuje projekt zalesiania w chińskiej prowincji Guizhou. Sadzenie nowych drzew jest jednym z najbardziej oczywistych i bezpośrednich sposobów na złagodzenie zmian klimatycznych.

Chiny są jednym z państw najbardziej narażonych na upustynnienie wskutek nadmiernej wycinki lasów. W regionie, w którym realizowany jest ten projekt, od kwietnia 2016 roku grunty są wspólną własnością mieszkańców okolicznych wsi. Ponieważ jednak większość z nich żyje w ubóstwie, bez wsparcia finansowego jest im niezwykle trudno realizować projekty zalesiana lub skutecznie dbać o nowo zasadzone drzewa. Projekt obejmuje łącznie 30 000 hektarów wcześniejszych nieużytków w Qiandongnan Miao i prefekturze autonomicznej Dong w prowincji Guizhou.

Wszystkie prace związane z zalesianiem prowadzone są przy aktywnej współpracy lokalnych rolników, co zapewnia im dodatkowe możliwości zarobku. Projekt ma na celu łagodzenie zmian klimatycznych poprzez sekwestrację atmosferycznego CO2 podczas wzrostu biomasy.

Projekt uzyskał certyfikat Verified Carbon Standard (VCS),  będący jednym z czołowych światowych standardów walidacji i weryfikacji dobrowolnych projektów redukcji emisji dwutlenku węgla. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony projektu.

Procesy neutralne klimatycznie do 2030 roku

Zaangażowanie w ochronę planety i społeczności wpływa również na sposób, w jaki wytwarzamy kosmetyki NIVEA w naszych zakładach produkcyjnych. Od końca 2019 roku, wszystkie zakłady produkcyjne NIVEA są całkowicie zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. To zobowiązanie znacznie obniżyło naszą emisję CO2 związaną z energią. Chcemy jednak jeszcze bardziej ograniczać ślad węglowy, dążąc do tego, by do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną naszych procesów.

heart shaped earth

Postęp doceniony przez Carbon Disclosure Project (CDP)

Firma macierzysta NIVEA, Beiersdorf, została nagrodzona za swoje wysiłki: w najnowszym rankingu CDP nasza firma została wymieniona na liście Climate A-List, co jest wyrazem wielkiego uznania dla naszych ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu i transparentności środowiskowej w 2020 roku.

JEDNA SKÓRA. JEDNA PLANETA. JEDNA TROSKA.

Pragniemy być w 100% transparentni, dlatego chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju w NIVEA. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie lub szukasz bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy na stronę internetową naszej macierzystej firmy Beiersdorf poświęconą tematyce zrównoważonego rozwoju.