Więcej dotyku między ludźmi na całym świecie

Więcej dotyku między ludźmi na całym świecie

Ludzie na całym świecie poświęcają swój czas, wiedzę i umiejętności, aby wyposażyć dzieci i młodzież w narzędzia wzmacniające zdolności społeczne i emocjonalne. Przedstawiamy wybrane projekty zwiększające ilość dotyku na świecie.

Projekty o tematyce dotyku międzyludzkiego

NIVEA nie tylko opowiada o międzyludzkim dotyku, NIVEA go również inicjuje. Zakładka „Projekty” zawiera wykaz programów edukacyjnych wspieranych finansowo przez NIVEA, mających na celu poszerzenie umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Celem jest zwiększenie świadomości istotności dotyku u przyszłych pokoleń poprzez pokazywanie projektów z całego świata i otwieranie możliwości uczestnictwa w nich.